Suchmaschinen-Index von Genesisnet.info

Zu Genesisnet.info geht es hier

Diese ist nur eine Indexseite für automatische Suchmaschinen mit allen spanischen Fragen und Antworten dieser Website.

Hier geht es zu Genesisnet.info.

Preguntas alemán

Artikel Evolution

Artikel Schöpfung

Kreationismus

Spanische Fragen

1. Je vznik nových druhů prokázaným faktem? / f1.php/ f1_3.php/ f1_101.php/ f1_103.php/ f1_107.php
2. Je vznik druhů uvnitř tzv. "základních typů stvoření" evoluce? / f2.php/ f2_3.php/ f2_103.php
3. Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let? / f3.php/ f3_3.php/ f3_103.php/ f3_107.php
4. Mohla se vejít všechna zvířata do Noemovi archy? / f4.php/ f4_2.php/ f4_101.php
5. Je sled geologických vrstev výmyslem evolucionistů? / f5.php/ f5_102.php
6. Důkaz v kruhu - Jsou souslednost fosilií a relativní datování hornin na sobě závislé? / f6.php/ f6_102.php
7. Je možné nalézt geologické vrstvy i v opačném pořadí a pokud ano, je tím zpochybněna platnost stratigrafické tabulky? / f7.php/ f7_102.php
8. Našli se současné fosilní stopy dinosaurů a lidí? / f8.php/ f8_104.php
9. Jak si můžeme vysvětlit rozdělení živočichů na různých kontinentech po potopě? / f9.php/ f9_2.php
10. Byla Noemova archa nalezena? / f10.php/ f10_108.php
11. Existují mimobiblická vyprávění o celosvětové potopě? / f11.php/ f11_2.php/ f11_102.php
12. Je příležitostný výskyt "ocásku" novorozenců důkazem původu z zvířecích předků? / f12.php/ f12_103.php
13. Proč má člověk slepé střevo, tak neužitečný či dokonce nebezpečný orgán? / f13.php/ f13_5.php/ f13_103.php
14. Proč existují "zbytečné" orgány? / f14.php/ f14_103.php
15. Vyvrátlily neuspěšné pokusy prebiotické chemie náhodný vznik života? / f15.php/ f15_105.php
16. Co by se dělo, kdyby se podařilo vytvořit život z neživé hmoty? / f16.php/ f16_105.php
17. Je podobnost dědičné informace opice a člověka a podobnost při reakci očkovací látky důkazem podporující evoluci? / f17.php/ f17_103.php
18. Můžeme fakt, že lidé a opice mají různý počet chromozonů, použít jako argument proti evoluci? / f18.php/ f18_103.php
19. Existují vlastnosti, dle kterých je člověk jiným živočišným druhům bližší než opicim. Je to argument proti evoluci? / f19.php/ f19_103.php
20. Existují přece zcela odlišné stavební plány živočichů - zpochybňuje tento argument příbuznost druhů danou stvořením? / f20.php/ f20_103.php
21. Je nauka o evoluci vědeckou teorií? / f21.php/ f21_101.php
22. Byla evoluční teorie vědecky vyvrácena? / f22.php/ f22_101.php
23. Může být evoluční teorie přírodovědecky dokázána? / f23.php/ f23_101.php
24. Jak vykládá Kladistika mosaikové formy? / f24.php/ f24_107.php
25. Existuje vůbec rozdíl mezi mikro- a makroevolucí? / f25.php/ f25_103.php/ f25_107.php
26. Většina mutací je škodlivých - nevyvrací tato skutečnost existenci evoluce? / f26.php/ f26_103.php
27. Jak můžeme rozlišit, zda určitá změna je mikro-evoluční či makro-evoluční podstaty? / f27.php/ f27_103.php/ f27_107.php
28. Je moderní genetika vzorem evolučních postupů? / f28.php/ f28_103.php
29. Je existence základních typů argumentem proti evoluci? / f29.php/ f29_3.php
30. Jsou základní typy více než jen nějaké nové taxonomické jednotky? / f30.php/ f30_3.php
31. Můžeme dny stvoření interpretovat jako dlouhá časová období? / f31.php/ f31_2.php/ f31_5.php
32. Je možné na základě nemnoha fosilních nálezů rekonstruovat vzhled pralidí? / f32.php/ f32_109.php
33. Je pravdou, že již bylo nalezeno mnoho přechodných forem? / f33.php/ f33_107.php
34. Nechají se chybějící přechodné formy vysvětlit neuplným fosilním záznamem? / f34.php/ f34_107.php
35. Jsou "živé fosilie" důkazem proti evoluci? / f35.php/ f35_107.php
36. Hodí se fosilie dinosaurů do modelu stvoření? / f36.php/ f36_107.php
37. Mohl se život dostat na Zemi z vesmíru? / f37.php/ f37_105.php
38. Může se "druhá věta termodynamiky" používat jako argument proti evoluci? / f38.php/ f38_105.php
39. Je možné, že před začátkem (biblického) šestidenního stvoření existovalo dlouhé časové období? / f39.php/ f39_2.php
40. U Boha je jeden den jako tisíc let – není to argument pro dávné stvoření? / f40.php/ f40_2.php/ f40_5.php
41. Může být smrtí, která přišla na svět skrze hřích, míněna „duchovní smrt“? / f41.php/ f41_2.php/ f41_5.php
42. Ježíš jedl maso a: „pšeničné zrno musí zemřít“ – nepatří přece jenom smrt k dobrému stvoření? / f42.php/ f42_5.php
43. Jsou nemoci, utrpení a smrt nezbytné proto, aby na tomto pozadí vyniklo dobro? / f43.php/ f43_5.php
44. Je z ekologického hlediska rajský svět bez smrti vůbec myslitelný? / f44.php/ f44_2.php/ f44_5.php
45. Je smrt zvířat, dle bible, též následek hříchu? / f45.php/ f45_2.php/ f45_5.php
46. Měl pád do hříchu kosmické následky? / f46.php/ f46_1.php/ f46_106.php
47. Vykazuje vesmír zdánlivě „stvořené stáří“? / f47.php/ f47_6.php/ f47_106.php
48. Světlo z nejvzdálenějších objektů vesmíru potřebuje, aby k nám doletělo, mnoho miliard let. Je tedy vesmír právě tak starý, protože toto světlo přece můžeme vidět? / f48.php/ f48_6.php/ f48_106.php
49. Neměli bychom na Měsíci nalézt silnou vrstvu prachu, pokud předpokládáme, že vesmír je starý miliardy let? / f49.php/ f49_106.php
50. Nedokazuje nízké stáří naměřené radio-karbonovou metodou na vzorku uhlí, které mělo vzniknout před mnoha miliony lety, že je ve skutečnosti Země mladá? / f50.php/ f50_2.php/ f50_104.php/ f50_109.php
51. Můžeme důvěřovat datovacím metodám, když víme, že mnoho výsledků měření je odmítáno? / f51.php/ f51_104.php
52. Jak mohly sladkovodní ryby přežít potopu? / f52.php/ f52_1.php/ f52_2.php
53. Jsou vysoká stáří lidí, která uvádí bible, biologicky myslitelná? / f53.php/ f53_1.php/ f53_109.php
54. Kde našel Kain svoji ženu? / f54.php/ f54_1.php/ f54_2.php/ f54_3.php/ f54_109.php
55. Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách? / f55.php/ f55_1.php/ f55_103.php/ f55_109.php
56. Je existence primitivních nástrojů důkazem toho, že „pračlověk“ byl primitivní? / f56.php/ f56_109.php
57. Proč jsou nalézány fosilie lidí jen v těch nejvyšších vrstvách? / f57.php/ f57_2.php/ f57_109.php
58. Jakou roli sehrávají v evoluční teorii podvrhy fosílií? / f58.php/ f58_1.php
59. Nehraje při rekonstrukci fosilií větší roli fantazie než fakta? / f59.php/ f59_107.php/ f59_109.php
60. Může být vnější podoba fosilních pozůstatků lidí vůbec rekonstruována? / f60.php/ f60_109.php
61. Je možné, že jsou fosilie lidí z důvodu nemocí či znetvoření chybně interpretovány? / f61.php/ f61_109.php
62. Byla dokázána nepravdivost Haeckelova biogenetického zákona? / f62.php/ f62_103.php
63. Vylučuje evoluce Boží existenci? / f63.php/ f63_2.php/ f63_5.php/ f63_101.php
64. Není víra v rozporu s vědou? / f64.php/ f64_1.php/ f64_5.php/ f64_101.php
65. Je vůbec původní stvoření bez existence smrti myslitelné, vždyť by muselo dojít k přelidnění? / f65.php/ f65_1.php/ f65_109.php
66. Co znamená pojem kreacionismus? / f66.php/ f66_1.php
67. Je možné, vyjdeme-li z existence stvoření, provádět vědecký výzkum s „otevřeným koncem"? / f67.php/ f67_1.php/ f67_3.php/ f67_4.php/ f67_101.php
68. Má nauka o stvoření negativní vztah k vědeckému výzkumu, protože vše vysvětluje jako důsledek činnosti stvořitele? / f68.php/ f68_1.php/ f68_101.php
69. Je možné vyslovit v rámci nauky o stvoření konkrétní vyvratitelné hypotézy? / f69.php/ f69_1.php/ f69_4.php/ f69_101.php
70. Můžeme provádět vědecký výzkum aniž bychom přitom byli ochotni zpochybnit samotné stvoření? / f70.php/ f70_1.php/ f70_2.php
71. Je možné evoluční teorii odhalit jako padělek? / f71.php/ f71_101.php
72. Je neznalost mechanismu argumentem proti „inteligentnímu designu“? / f72.php/ f72_4.php
73. Je Boží stvořitelská činnost vymezena jen na oblast vyplňování mezer nepoznaných jevů? / f73.php/ f73_1.php/ f73_4.php/ f73_5.php
74. Je biblický obraz Boha slučitelný s naturalistickou evolucí? / f74.php/ f74_5.php
75. V čem se liší nauka o stvoření od evoluční teorie? / f75.php/ f75_3.php/ f75_101.php/ f75_103.php
76. Protiřečí si stvoření a evoluce? / f76.php/ f76_5.php
77. Je „inteligentní design“ vědecky testovatelný a vyvratitelný? / f77.php/ f77_4.php
78. Podporuje postoj zastánců nauky o stvoření a „inteligentního designu“ vědecký výzkum? / f78.php/ f78_1.php/ f78_4.php
79. Dovoluje věda ohled na jakéhosi stvořitele? / f79.php/ f79_1.php/ f79_4.php
80. V čem se od sebe liší kreacionismus a „inteligentní design“ ? / f80.php/ f80_1.php/ f80_4.php
81. Věřili lidé ve středověku, že je země plochou plackou? / f81.php/ f81_101.php/ f81_106.php/ f81_108.php
82. Co se rozumí pod pojmem „základní typy“? / f82.php/ f82_3.php/ f82_103.php
83. Co si máme myslet o stopách lidí, které byly nalezeny vedle stop dinosaurů? / f83.php/ f83_2.php/ f83_107.php
84. Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras? / f84.php/ f84_3.php/ f84_109.php
85. Co se rozumí pod pojmem hypercyklus? Jaký význam má ve spojení se vznikem života? / f85.php/ f85_105.php
86. Je "inteligentní design" nepřátelský vůči vedě? / f86.php/ f86_4.php
87. Bitte hier die Frage plazieren / f87.php/ f87_5.php
88. Bitte hier die Frage plazieren / f88.php/ f88_5.php/ f88_103.php