evoluce, stvoření, tisíc let, dávném stvoření, argument

Stvoření - Otázky a odpovědi: Teologie...

U Boha je jeden den jako tisíc let – není to argument pro dávné stvoření?

Tato výpověď, že u Boha je jeden den jako tisíc let a obráceně (Ž 90,4) není napsána v přímé souvislosti se stvořením nebe a země, nýbrž vyjadřuje Boží suverenitu nad časem a ukazuje Boha jako toho, který stojí nad pomíjivou existencí člověka. V tomto smyslu je to vyjádřeno v Žalmu 90. A podobným způsobem je tento slovní obrat citován v druhém Petrově dopisu (2P 3,8). Z lidského pohledu se nám zdá příchod Ježíše dlouhý, příliš dlouho již na něj čekáme. Z Božího pohledu je oproti tomu toto časové období krátké. V obou případech tedy nejde o to abychom relativizovali délku stvořitelských dní. Proto nemůžeme tento slovní obrat „tisíc dní jako jeden den“ použít jako argument, kterým bychom podložili výpověď o délce původního stvoření. Nezapomeňme, že tímto slovním spojením nejsou dotčeny další argumenty, které hovoří o normálních dnech v 1 Mojžíšově 1 kapitole.


Překlad: Pavel Böhm, 06.05.2007

evoluce, stvoření, tisíc let, dávném stvoření, argument Informace o překladateli

evoluce, stvoření, tisíc let, dávném stvoření, argument E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, tisíc let, dávném stvoření, argument Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, tisíc let, dávném stvoření, argument Krátké časové údobí pra-historie: jen několik tisíc let (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, tisíc let, dávném stvoření, argument Můžeme dny stvoření interpretovat jako dlouhá časová období?

evoluce, stvoření, tisíc let, dávném stvoření, argument Je možné, že před začátkem (biblického) šestidenního stvoření existovalo dlouhé časové období?


evoluce, stvoření, tisíc let, dávném stvoření, argument Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f40.php

evoluce, stvoření, tisíc let, dávném stvoření, argumentDalší otázky k této oblasti