evoluce, stvoření

Evoluce - Otázky a odpovědi: Archeologie

Byla Noemova archa nalezena?

Existují četné zprávy o tom, že archa Noemova byla nalezena. Některé z nich vyznívají doslova jako neuvěřitelně dobrodružné příběhy, jiné celkem seriózně. Všechny však mají jedno společné: dokladový materiál proto, že se skutečně jednalo o nález Noemovy archy, je nedostatečný a mnohoznačný a v některých případech zcela chybí. Často bývá uvedeno, že dokladový materiál byl ztracen za nešťastných okolností či dokonce "mysteriózních" událostí. Je zapotřebí také zmínit, že v různých zprávách bývají zmiňována často různá naleziště. To znamená, že všechny zprávy až na jednu jsou falešné - resp. potom může stejně tak platit i to, že všechny jsou falešné a nemají nic společného s Noemovou archou. Existovala přeci jen jedna archa.

Tím zde není vyloučeno, že by archa nemohla být nalezena. Takový nález však moc pravděpodobný není, neboť existuje mnoho důvodů k tvrzení, že archa byla za tu dobu bezezbytku zničena a její identifikace tak již není možná. Je jasné, že to, že archa nebude nalezena, nebude mít žádný vliv na věrhodnost biblické zprávy o potopě.  Je tedy otázkou, zda má vůbec smysl investovat do hledání archy peníze, čas a energii.


Překlad: Jiří Kupka, 06.03.2007

evoluce, stvoření Informace o překladateli

evoluce, stvoření E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření Informace o autoru


evoluce, stvoření Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f10.php

evoluce, stvořeníDalší otázky k této oblasti