vylučuje evoluce boží existenci?

Stvoření - Otázky a odpovědi: Teologie...

Vylučuje evoluce Boží existenci?

Pro mnohé evoluce Boha nevylučuje. Křesťany, kteří považují teistickou evoluci za přijatelnou, nelze v žádném případě pokládat za „křesťany druhé třídy“ a ani jim v žádném případě není možné jejich víru odpírat. Avšak platí, že správně dotažené principy evoluční teorie nejen že vylučují přímé stvoření Bohem, ale vylučují také pád do hříchu a celosvětovou potopu jako historické události, jak je líčí Bible. Na základě studia biblických textů může být ukázáno, že to má své důsledky také na novozákonní poselství o spasení.


Překlad: Jiří Kupka, 21.01.2007

vylučuje evoluce boží existenci? Informace o překladateli

vylučuje evoluce boží existenci? E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

vylučuje evoluce boží existenci? Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

vylučuje evoluce boží existenci? Věda a světový názor (Přehled)

vylučuje evoluce boží existenci? Propojení historie Země s pádem člověka do hříchu (Přehled)

vylučuje evoluce boží existenci? Biblické důvody pro teistickou evoluci? (Přehled)

vylučuje evoluce boží existenci? Evoluční mechanizmy jako metoda stvoření? (Přehled)

vylučuje evoluce boží existenci? Evoluce těla, ale stvoření duše? (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

vylučuje evoluce boží existenci? Protiřečí si stvoření a evoluce?

vylučuje evoluce boží existenci? Může být evoluční teorie přírodovědecky dokázána?

vylučuje evoluce boží existenci? Je možné, vyjdeme-li z existence stvoření, provádět vědecký výzkum s „otevřeným koncem"?

vylučuje evoluce boží existenci? Má nauka o stvoření negativní vztah k vědeckému výzkumu, protože vše vysvětluje jako důsledek činnosti stvořitele?

vylučuje evoluce boží existenci? Je možné evoluční teorii odhalit jako padělek?

vylučuje evoluce boží existenci? Věřili lidé ve středověku, že je země plochou plackou?

vylučuje evoluce boží existenci? Může být smrtí, která přišla na svět skrze hřích, míněna „duchovní smrt“?

vylučuje evoluce boží existenci? Je nauka o evoluci vědeckou teorií?

vylučuje evoluce boží existenci? Byla evoluční teorie vědecky vyvrácena?


vylučuje evoluce boží existenci? Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f63.php

vylučuje evoluce boží existenci?Další otázky k této oblasti