evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus

Evoluce - Otázky a odpovědi: Biologie

Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?

Z pohledu geologie a z biblického hlediska je nutné zařadit všechny fosilie lidí na dobu po potopě. Můžeme se jen domnívat, že se Neandrtálci vyvinuli z dávných vystěhovalců, kteří žili v severních oblastech v chladných klimatických zónách. (Postupy specializace v rámci druhu jsou popsány v článku Artbildung). Druhy jako Homo erectus je možné interpretovat jako následek přizpůsobení se teplému klimatu. Lidstvo po potopě mělo ještě velmi variabilní genetický fond, takže se z něho mohli na bázi mikroevoluce vyvinout následkem vystěhovaleckých vln z oblastí blízkého východu všechny rozličné druhy.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Informace o překladateli

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Pojem druhu (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Co se rozumí pod pojmem „základní typy“?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Je vznik druhů uvnitř tzv. "základních typů stvoření" evoluce?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Nedokazuje nízké stáří naměřené radio-karbonovou metodou na vzorku uhlí, které mělo vzniknout před mnoha miliony lety, že je ve skutečnosti Země mladá?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Jsou vysoká stáří lidí, která uvádí bible, biologicky myslitelná?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Kde našel Kain svoji ženu?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Je existence primitivních nástrojů důkazem toho, že „pračlověk“ byl primitivní?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Proč jsou nalézány fosilie lidí jen v těch nejvyšších vrstvách?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Je vůbec původní stvoření bez existence smrti myslitelné, vždyť by muselo dojít k přelidnění?

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?


evoluce, stvoření, fosilie, homo erectus Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f55.php

evoluce, stvoření, fosilie, homo erectusDalší otázky k této oblasti