evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleoantropologie

Nehraje při rekonstrukci fosilií větší roli fantazie než fakta?

V ojedinělých případech se to může stát, a to v situaci, kdy je k dispozici jen málo nalezených předmětů (fosilií). Obecně ale nemůžeme konstatovat, že jsou rekonstrukce silně ovlivněny fantazií nebo že jsou vymýšleny důkazy bez patřičných nálezů.


Překlad: Pavel Böhm, 14.04.2007

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Informace o překladateli

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Vznik ptáků (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Je pravdou, že již bylo nalezeno mnoho přechodných forem?

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Nechají se chybějící přechodné formy vysvětlit neuplným fosilním záznamem?


evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f59.php

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukceDalší otázky k této oblasti