je vznik nových druhů prokázaným faktem?

Stvoření - Otázky a odpovědi: Zďż˝kladnďż˝ch typďż˝

Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

Kritici evoluce často tvrdí, že se doposud nepodařilo prokázat vznik nových druhů. Avšak v této všeobecné podobě není toto tvrzení korektní. Nejprve musí být vysvětleno, co se rozumí pojmem „druh“. Totiž pokud je tím myšlen „biologický druh“ (biospecies), tak existují jasné doklady o tom, že nové „druhy“ přírodními procesy skutečně vznikat mohou. Ovšem vznik těchto nových „druhů“ je zpravidla spojen s jistým ochuzením genetické výbavy vůči druhu původnímu. Vznik takovýchto nových druhů tedy nelze v žádném případě považovat za vývoj k něčemu lepšímu. K tomu by totiž byl zapotřebí vznik kvalitativně nových orgánů resp. stavebních částí, což zatím nikdy pozorováno nebylo (více k této problematice viz článek Mikro- a makroevoluce). Jsou-li naproti tomu pod pojmem „druh“ rozuměny „základní typy stvoření“, pak co se této otázky týče, vznik nových druhů nikdy pozorován nebyl.


Překlad: Jiří Kupka, 21.01.2007

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Informace o překladateli

je vznik nových druhů prokázaným faktem? E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Mikro- a makroevoluce (Přehled)

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Pojem druhu (Přehled)

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Vznik ptáků (Přehled)

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Dnešní základní typy (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Je vznik druhů uvnitř tzv. "základních typů stvoření" evoluce?

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Co se rozumí pod pojmem „základní typy“?

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Je pravdou, že již bylo nalezeno mnoho přechodných forem?

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Nechají se chybějící přechodné formy vysvětlit neuplným fosilním záznamem?

je vznik nových druhů prokázaným faktem? Nehraje při rekonstrukci fosilií větší roli fantazie než fakta?


je vznik nových druhů prokázaným faktem? Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f1.php

je vznik nových druhů prokázaným faktem?Další otázky k této oblasti