evoluce, stvoření, entropie, argumenty proti evoluci, druhá věta termodynamiky, druhá věta termodynamická

Evoluce - Otázky a odpovědi: Prebiot. chemie

Může se "druhá věta termodynamiky" používat jako argument proti evoluci?

Přesto že je to velmi často používaný argument, není možné jej volně používat. Druhá věta termodynamická říká - velmi zjednodušeně řečeno! -, že uzavřený systém (tzn. bez přísunu energie a hmoty) spěje do neuspořádaného stavu (dochází ke ztrátě uspořádanosti). Přičemž je pojem "uspořádaný stav" formulován velmi volně; na tomto místě se tím však nebudeme zabývat. Druhá věta termodynamická nemůže být aplikována na podmínky naši Země, protože ta je otevřeným systémem; získává energii z vnějšku a totiž ze slunce. Sluneční energie sama o sobě samozřejmě také nevysvětluje vznik komplexity, přesto i při jejím zohlednění může být eventuelně 2. věta termodynamická používána v souvislosti s dalšími argumenty resp. poznatky jako argument proti náhodnému vzniku uspořádanosti. 


Překlad: Pavel Böhm, 18.04.2009

evoluce, stvoření, entropie, argumenty proti evoluci, druhá věta termodynamiky, druhá věta termodynamická Informace o překladateli

evoluce, stvoření, entropie, argumenty proti evoluci, druhá věta termodynamiky, druhá věta termodynamická E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, entropie, argumenty proti evoluci, druhá věta termodynamiky, druhá věta termodynamická Informace o autoru


evoluce, stvoření, entropie, argumenty proti evoluci, druhá věta termodynamiky, druhá věta termodynamická Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2009, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f38.php

evoluce, stvoření, entropie, argumenty proti evoluci, druhá věta termodynamiky, druhá věta termodynamickáDalší otázky k této oblasti