evoluce, stvoření, nemoci, smrt, utrpení, dobro

Stvoření - Otázky a odpovědi: Teologie...

Jsou nemoci, utrpení a smrt nezbytné proto, aby na tomto pozadí vyniklo dobro?

Tato otázka je založena na podobné úvaze jako otázka:"Ist eine Welt ohne den Tod überhaupt ökologisch möglich?". Jedná se v podstatě z jiného pohledu o to samé: „Není zlo v podstatě nutné proto, aby mohl svět existovat“?. Není zlo nutný doprovodný jev dobra? V důsledku směřuje tato otázka na to, zda je zlo v podstatě nutný aspekt stvoření. Bibličtí pisatelé zodpovídají tuto otázku záporně bez toho, aby ozřejmili s ní spojená tajemství. Zlo nepatří ke stvoření, nýbrž je důsledkem hříchu. Bůh ale není v žádném případě původcem hříchu. Odpověď na tuto otázku tedy zní: jenom na světě s existencí hříchu platí, že zlo se stává nutným kontrastem pro krásu a dobro. Pokud jsme toho názoru, že život stojí za to a je napínavý jen proto, že existuje také utrpení, tak to platí právě jen pro naši životní zkušenost. Bůh ale není na takovou podmínku ve svých idejích a možnostech vázán. Jeho možnosti dosahují rozhodně dále. U něho existuje život v úplnosti, také právě proto, že utrpení a smrt nejsou jeho součástí. (Jan 10,10b; Ezech 65,25; 1P1,6 atd.)


Překlad: Pavel Böhm, 06.05.2007

evoluce, stvoření, nemoci, smrt, utrpení, dobro Informace o překladateli

evoluce, stvoření, nemoci, smrt, utrpení, dobro E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, nemoci, smrt, utrpení, dobro Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, nemoci, smrt, utrpení, dobro Biblické výpovědi k formě existence živočichů (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, nemoci, smrt, utrpení, dobro Může být smrtí, která přišla na svět skrze hřích, míněna „duchovní smrt“?

evoluce, stvoření, nemoci, smrt, utrpení, dobro Ježíš jedl maso a: „pšeničné zrno musí zemřít“ – nepatří přece jenom smrt k dobrému stvoření?


evoluce, stvoření, nemoci, smrt, utrpení, dobro Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f43.php

evoluce, stvoření, nemoci, smrt, utrpení, dobroDalší otázky k této oblasti