evoluce, stvoření

Evoluce - Otázky a odpovědi: Vďż˝dy o Zemi

Je sled geologických vrstev výmyslem evolucionistů?

S tímto tvrzením se někdy můžeme setkat. Je však zcela neodůvodněné, neboť důležitá pozorování, která vedla k vytvoření stratigrafických tabulek, byla učiněna dlouho před nástupem darwinismu. Navíc se na nich podíleli vědci, kteří se vůči němu stavěli odmítavě. Na sled geologických vrstev lišících se obsahem fosílií je zapotřebí nahlížet jako na dobře zdůvodněný fakt. Sice není sled vrstev nikde zcela úplný, a všude existují větší nebo menší mezery, nicméně na základě vzájemného srovnávání různých vrstev na celé Zemi a jejich následného přiřazování je možné zdůvodnit kompletní sled vrstev. Výzkum v oblasti stvoření se musí orientovat na alternativní interpretaci této skutečnosti místo toho, aby ji popíral anebo zlehčoval.

Akceptace sledu geologických vrstev ovšem neznamená akceptaci s tím spojených časových období dlouhých milióny let. Spíše se jedná o relativní sled geologických vrstev. Z geologického hlediska existují četné indicie k úvahám, že značná část geologických vrstev vznikla velmi rychle (v průběhu od několika hodin do několika týdnů nebo měsíců). V chybějících vrstvách nelze zpravidla rovněž spatřovat známky dlouhých časových období. Zevšeobecňující výpovědi však zdaleka nejsou namístě, neboť případ od případu musí být podroben důkladnému studiu.  


Překlad: Jiří Kupka, 10.09.2008

evoluce, stvoření Informace o překladateli

evoluce, stvoření E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření Informace o autoru


evoluce, stvoření Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2008, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f5.php

evoluce, stvořeníDalší otázky k této oblasti