evoluce, stvoření, rudimenty, zuby moudrosti, důkazy evoluce

Evoluce - Otázky a odpovědi: Biologie

Proč existují "zbytečné" orgány?

K tomuto tématu jedna protiotázka: Na základě čeho biologové určují, zda je ten či onen orgán "zbytečný"? To totiž stanovit ani nelze. Spíše je možno říci, že doposud ona konkrétní funkce nějakého orgánu nebyla doposud objevena. Německý anatom Wiedersheim sepsal koncem 19. století seznam obsahující přes 100 tzv. "rudimentárních orgánů" u lidí (méně nebo více nefunkčních; nemínil o všech, že jsou zcela bez funkce, ale že mohou být funkční pouze částečně resp. mohou mít zbytkouvou funkci). Z tohoto seznamu dnes již téměř nic "nenadbývá". Je-li tedy funkce nějakého orgánu doposud neznámá, pak je to možná tím, že k nalezení jeho funkce byly zatím kladeny špatné otázky.


Překlad: Jiří Kupka, 24.06.2007

evoluce, stvoření, rudimenty, zuby moudrosti, důkazy evoluce Informace o překladateli

evoluce, stvoření, rudimenty, zuby moudrosti, důkazy evoluce E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, rudimenty, zuby moudrosti, důkazy evoluce Informace o autoru


evoluce, stvoření, rudimenty, zuby moudrosti, důkazy evoluce Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f14.php

evoluce, stvoření, rudimenty, zuby moudrosti, důkazy evoluceDalší otázky k této oblasti