evoluce, stvoření, smrt, přelidnění

Stvoření - Otázky a odpovědi: Stvoďż˝enďż˝ a vďż˝da

Je vůbec původní stvoření bez existence smrti myslitelné, vždyť by muselo dojít k přelidnění?

V článku Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen  je na základě několika biblických veršů odvozeno, že v původním stvoření před pádem do hříchu neexistovala smrt zvířat ani lidí. Smrt tedy vstoupila do stvoření až pádem člověka ( viz také  Die Bindung der Erdgeschichte an den Sündenfall des Menschen). Často je proti tomu namítáno, že to není možné, protože ekologie bez smrti by nutně vedla k přelidnění. To by následně dříve nebo později mělo neodkladně za následek smrt zvířat (později i člověka). Pokud tedy existuje život, měla by existovat i smrt, a sice nezávisle na příchodu člověka na scénu či pádu do hříchu.

Tyto dedukce jsou sice pochopitelné, ale jsou založeny na minimálně dvou neznámých faktorech:

1. Není známo, jakým způsobem se rostliny v původním stvoření (před pádem do hříchu) rozmnožovaly. V článku Modell für einen Umbruch in der Schöpfung  je vysvětleno, že musíme počítat s tím, že v důsledku pádu do hříchu došlo k dalekosáhlým změnám ve stvoření. Pravděpodobně se to týkalo také rozmnožovací strategie rostlin. Masová produkce potomků je potřebná jen ve světě, kde vládne smrt, ve kterém většina potomků umírá bez toho, aby sama potomky zanechala. To znamená: vysoké četnosti rozmnožování rostlin jsou sami o sobě průvodním znakem odumírání ve stvoření. Pokud v rajském původním světe existovala podstatně nižší četnost rozmnožování rostlin, nedošlo by k přeplnění země tak rychle. Tím se dostaneme k druhému neznámému faktoru:

2. Bůh dal lidem úkol, aby byli plodnými, množili se a naplnili zemi. Nevíme ale, jakou cestou by Bůh své stvoření vedl, kdyby byl tento cíl splněn. Bůh by měl možnosti, jak zabránit kolapsu, který by přeplněním země vznikl. Ostatně: K tomuto tématu nemůžeme říci nic konkrétnějšího. Otázky typu „co by bylo, kdyby... .“ jsou nezodpověditelné, protože obsahují příliš mnoho neznámých. Nesmíme na tomto místě udělat chybu, abychom současné mechanismy aplikovali na původní stvoření a přitom pouze odstranili faktor smrt. Stvoření bylo před pádem do hříchu v mnohém ohledu jiné než je tomu dnes, nejen v tom, že tehdy neexistovala smrt. Takové stvoření si umíme názorně právě tak málo představit  jako i v bibli popisované zaslíbené nové stvoření, ve kterém nebude právě tak smrt ani utrpení existovat. Tím jsme se dostali k tzv. „protologické výhradě“, tzn. před výhradou, že nemůžeme nahlédnout na počáteční situaci stvoření, ani ne myšlenkově (teoreticky). Právě tak existuje „eschatologická výhrada“, která se týká budoucnosti (eschatonu).


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Informace o překladateli

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Informace o autoru

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Je existence primitivních nástrojů důkazem toho, že „pračlověk“ byl primitivní?

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Proč jsou nalézány fosilie lidí jen v těch nejvyšších vrstvách?

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Nedokazuje nízké stáří naměřené radio-karbonovou metodou na vzorku uhlí, které mělo vzniknout před mnoha miliony lety, že je ve skutečnosti Země mladá?

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Jsou vysoká stáří lidí, která uvádí bible, biologicky myslitelná?

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Kde našel Kain svoji ženu?

evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?


evoluce, stvoření, smrt, přelidnění Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f65.php

evoluce, stvoření, smrt, přelidněníDalší otázky k této oblasti