evoluce, stvoření, věda stvořitel

Stvoření - Otázky a odpovědi: Stvoďż˝enďż˝ a vďż˝da

Dovoluje věda ohled na jakéhosi stvořitele?

Spojí-li se víra ve stvoření s přírodovědou, vyvstává automaticky otázka, jaký vztah má stvořitel k zastávaným hypotézám a teoriím. Často se odmítá existence původce, protože jeho působení není vědecky doložitelné. Bůh skutečně sám, stejně jako ve svém tvůrčím působení, nemůže být ze stejného důvodu obsahem vědeckých teorií, které popisují zákonité vztahy. Věda v rámci stvořitelského paradigmatu proto také neznamená, zabudovávat „hypotézu – Bůh“ do nějakého komplexu teorií, to by bylo nepochopení. V rámci paradigmatu stvoření se berou zjevená biblická konstatování o světě jako základní axiomy stvoření a na těchto předpokladech se staví hypotézy a rozvíjí se oblast otázek, které podněcují další výzkum. Tento výzkum a testování vyřčených hypotéz se děje na základě obvyklých osvědčených (vědeckých) pravidel. Neexistují a nepoužívají se žádné zvláštní „metody pro výzkum stvoření“. Výsledky musí ukázat, zda se hypotézy navržené v rámci paradigmatu stvoření osvědčí. Řada konkrétních případů, jak v rámci paradigmatu stvoření vznikají hypotézy a jak je možné tyto testovat, je uvedeno v článku Biblische Schöpfungslehre und Grundtypenbiologie.

V pojetí „inteligentního designu“  Einführung in „Intelligent-Design“ se jedná jen o to, na základě tzv. „design-signálů“ objevit náznaky na působení nějakého původce. Výzkum možných „design-signálů“ a zároveň i pokusy popřít jejich signální charakter, se uskutečňuje bez přímého vztahu k nějakému stvořiteli. Teprve výsledky tohoto výzkumu mohou být, při současném překročení pomyslné hranice a zohlednění zjevených skutečností, uvedeny do souvislosti s Božím jednáním.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

evoluce, stvoření, věda stvořitel Informace o překladateli

evoluce, stvoření, věda stvořitel E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, věda stvořitel Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, věda stvořitel Stvoření a věda (Přehled)

evoluce, stvoření, věda stvořitel Kontroverze ohledně „inteligentního designu“ (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, věda stvořitel Podporuje postoj zastánců nauky o stvoření a „inteligentního designu“ vědecký výzkum?

evoluce, stvoření, věda stvořitel Je možné, vyjdeme-li z existence stvoření, provádět vědecký výzkum s „otevřeným koncem"?

evoluce, stvoření, věda stvořitel Má nauka o stvoření negativní vztah k vědeckému výzkumu, protože vše vysvětluje jako důsledek činnosti stvořitele?

evoluce, stvoření, věda stvořitel Je možné vyslovit v rámci nauky o stvoření konkrétní vyvratitelné hypotézy?

evoluce, stvoření, věda stvořitel Je Boží stvořitelská činnost vymezena jen na oblast vyplňování mezer nepoznaných jevů?

evoluce, stvoření, věda stvořitel Je neznalost mechanismu argumentem proti „inteligentnímu designu“?

evoluce, stvoření, věda stvořitel Je „inteligentní design“ vědecky testovatelný a vyvratitelný?


evoluce, stvoření, věda stvořitel Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f79.php

evoluce, stvoření, věda stvořitelDalší otázky k této oblasti