evoluce, stvoření, stáří vesmíru, zdánlivé stáří

Stvoření - Otázky a odpovědi:

Vykazuje vesmír zdánlivě „stvořené stáří“?

Pokud chápeme „stvoření“ jako událost v časoprostoru, mohli bychom z toho ve skutečnosti odvodit „stvořené stáří“. Procesy, které ve vesmíru pozorujeme, by se děly skutečně, přesto bychom nebyli schopni pomocí extrapolace dnešních procesů do minulosti pochopit skutečné dějiny vesmíru a reálná časová údobí, pokud bychom vzali za základ jen v současnosti pozorované jevy.

Boží tvořivá činnost nemůže být nikdy datována pomocí v současné době používáných metod,  kterými určujeme stáří, neboť metody jsou založeny na nějakých pravidelně se opakujících jevech nebo procesech. Akt stvoření principielně stojí mimo tyto procesy, přesto však zanechává stopy v našem světě. Tyto stopy nám však nedovolují „zpětný odpočet“. Tím tato tvořivá činnost stanovuje bádajícímu člověku určité omezující hranice. Lidé, kteří neakceptují nebo „metodicky“ vylučují (přesto že to vyloučit nemohou) suverénní Boží jednání, nebudou tato omezení akceptovat, nejspíše je (jako nevědecké) napadnou a označí je jako zbytečné omezení vědeckého poznání.


Překlad: Pavel Böhm, 06.05.2007

evoluce, stvoření, stáří vesmíru, zdánlivé stáří Informace o překladateli

evoluce, stvoření, stáří vesmíru, zdánlivé stáří E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, stáří vesmíru, zdánlivé stáří Informace o autoru

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, stáří vesmíru, zdánlivé stáří Světlo z nejvzdálenějších objektů vesmíru potřebuje, aby k nám doletělo, mnoho miliard let. Je tedy vesmír právě tak starý, protože toto světlo přece můžeme vidět?


evoluce, stvoření, stáří vesmíru, zdánlivé stáří Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f47.php

evoluce, stvoření, stáří vesmíru, zdánlivé stáříDalší otázky k této oblasti