evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleontologie

Nechají se chybějící přechodné formy vysvětlit neuplným fosilním záznamem?

Již Charles Darwin si byl vědom obecné neexistence přechodných forem a byl toho názoru, že jeho evoluční teorie by nebyla udržitelná, pokud by tyto mezery nemohly být postupně zaplněny. Tehdy se odkázal na fakt, že nebylo ještě nalezeno dostatečné množství fosilií. Dnes tento argument evoluční teoretikové vůbec nezmiňují. Mimo ojedinělé případy by to nebylo ani věrohodné s ohledem na nejméně 250.000 nalezených fosilních druhů a miliard fosilních jedinců. Tím, že bylo nalezeno bezpočet nových nálezů, bylo sice možné mnohé mezery zmenšit; ale v celkovém pohledu vystupují mezery ještě výrazněji než dříve.


Překlad: Pavel Böhm, 18.04.2009

evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery Informace o překladateli

evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery Vznik ptáků (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery Je pravdou, že již bylo nalezeno mnoho přechodných forem?

evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery Nehraje při rekonstrukci fosilií větší roli fantazie než fakta?


evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezery Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2009, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f34.php

evoluce, stvoření, fosilie, chybějící články, fosilní mezeryDalší otázky k této oblasti