evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleoantropologie

Je možné, že jsou fosilie lidí z důvodu nemocí či znetvoření chybně interpretovány?

To je ve skutečnosti možné a v případě jednoho nálezu neandrtálce se tak i domníváme, přesto jsou fosilní nálezy pozůstatků lidí natolik početné, že výpovědi ohledně vzhledu jsou na základě existujících dat dostatečně doloženy. Proto není vhodné proti evoluci argumentovat poukazováním na možná znetvoření.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Informace o překladateli

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Informace o autoru


evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukce Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f61.php

evoluce, stvoření, fosilie, rekonstrukceDalší otázky k této oblasti