stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza

Evoluce - Otázky a odpovědi: Naturalismus

Je možné vyslovit v rámci nauky o stvoření konkrétní vyvratitelné hypotézy?

Opakovaně je slyšet argument, že paradigma stvoření neumožňuje vyslovovat konkrétní hypotézy, nýbrž umožňuje libovolné formulace. Nedefinuje žádná omezení reálných experimentů a z tohoto důvodu jí není možné usvědčit z nepravdivosti (není vědou).

Nejprve platí: předpovědi (hypotézy) a popř. jejich následné vyvrácení je všeobecně v historických rekonstrukcích velmi problematické; problém potvrzení či vyvrácení hypotéz vzniká nejen v rámci výzkumu paradigmatu stvoření (viz. Methodik der historischen Forschung), ale též obecně všech hypotéz týkajících se procesů proběhlých v minulosti jako např. výzkumu původu světa.

Kromě toho je nutné poukázat na jeden podstatný rozdíl: mezi základními axiomy paradigmatu stvoření a z něho odvozených konkrétních hypotéz. (Více k tomuto tématu naleznete v odstavci „vysvětlení pojmů“ v článku Schöpfung und Wissenschaft). Jestliže je biblické paradigma stvoření upřesňováno a na něm jsou formulovány hypotézy, můžeme s nimi zacházet jako s jakýmikoliv jinými hypotézami: takové hypotézy podněcují výzkum, jsou prověřitelné a popř. je možné prokázat jejich neplatnost. Jakým způsobem jsou hypotézy formulovány je popsáno v článku Biblische Schöpfungslehre und Grundtypenbiologie.

To, že např. v biologii základních typů (stvoření) není možné formulovat libovolné závěry a přitom existují omezení reálných experimentů, je ukázáno za pomocí několika příkladů v článku Kritik an der Grundtypenbiologie.


Překlad: Pavel Böhm, 18.03.2007

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Informace o překladateli

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Metodika historického výzkumu (Přehled)

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Evoluční paradigma a přírodní vědy (Přehled)

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Stvoření a věda (Přehled)

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Neredukovatelná komplexita (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Je nauka o evoluci vědeckou teorií?

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Byla evoluční teorie vědecky vyvrácena?

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Může být evoluční teorie přírodovědecky dokázána?

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Je možné, vyjdeme-li z existence stvoření, provádět vědecký výzkum s „otevřeným koncem"?

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Má nauka o stvoření negativní vztah k vědeckému výzkumu, protože vše vysvětluje jako důsledek činnosti stvořitele?

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Je možné evoluční teorii odhalit jako padělek?

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Dovoluje věda ohled na jakéhosi stvořitele?

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Je Boží stvořitelská činnost vymezena jen na oblast vyplňování mezer nepoznaných jevů?

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Podporuje postoj zastánců nauky o stvoření a „inteligentního designu“ vědecký výzkum?


stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotéza Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f69.php

stvoření kreace nauka o stvoření vyvratitelná hypotézaDalší otázky k této oblasti