evoluce, stvoření, smrt, maso, pšeničné zrno

Stvoření - Otázky a odpovědi: Teologie...

Ježíš jedl maso a: „pšeničné zrno musí zemřít“ – nepatří přece jenom smrt k dobrému stvoření?

Skutečnost, že Ježíš Kristus osobně jedl velikonočního beránka a tím akceptoval zabíjení zvířat, není rozporem k biblickému svědectví, že smrt nepatří k dobrému Božímu stvoření. Neboť Ježíš se plně podřídil podmínkám, za kterých musí lidé žít, právě světu, ve kterém vládne smrt resp. silně spoluvládne. Ježíš se stal otrokem (Fil 2,5ff) = pro člověka, ne proto, že to patří k podstatě stvoření, že je zotročená.

Smrt pšeničného zrna je zaprve míněna jako zástupná smrt Ježíše za hříchy lidí. Ježíš vytrpěl smrt, protože smrt ovládla a zotročila lidi. Ježíš vyvádí skrze svoji smrt lidi, kteří v něho věří, z otroctví hříchu. Dále je zde zmíněno, že každý věřící musí zemřít (ve smyslu odproštění se od panství vlastního já): také tuto smrt musíme vidět z pohledu toho, že hřích je zde, jinak by to nebylo vůbec zapotřebí.

Tyto závislosti žádným způsobem neodolají jasné výpovědi Písma Svatého ohledně negativní charakteristiky smrti jako Božího nepřítele (1Kor 15,26) a jako „odměna hříchu“ (Řím 6,23).


Překlad: Pavel Böhm, 06.05.2007

evoluce, stvoření, smrt, maso, pšeničné zrno Informace o překladateli

evoluce, stvoření, smrt, maso, pšeničné zrno E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, smrt, maso, pšeničné zrno Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, smrt, maso, pšeničné zrno Biblické výpovědi k formě existence živočichů (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, smrt, maso, pšeničné zrno Může být smrtí, která přišla na svět skrze hřích, míněna „duchovní smrt“?

evoluce, stvoření, smrt, maso, pšeničné zrno Jsou nemoci, utrpení a smrt nezbytné proto, aby na tomto pozadí vyniklo dobro?


evoluce, stvoření, smrt, maso, pšeničné zrno Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f42.php

evoluce, stvoření, smrt, maso, pšeničné zrnoDalší otázky k této oblasti