evoluce, stvoření, incest, kain

Stvoření - Otázky a odpovědi: Zďż˝kladnďż˝ch typďż˝

Kde našel Kain svoji ženu?

Bible uvádí, že Adam a Eva měli mimo jmenovitě uvedené potomky, Kaina, Ábela a Seta ještě „syny a dcery“  (1 Moj. 5,4). Kolik jich bylo, není uvedeno, mohlo jich být mnoho. Z nich nebo z jejich potomků mohl Kain svoji ženu získat. Problém sňatku mezi příbuznými tehdy ještě neexistoval, protože tehdy nebyl genotyp člověka ještě poškozen, takže sňatky mezi příbuznými neznamenali z biologického hlediska žádné ohrožení zdraví potomků. Dnes je tomu kvůli mnohým nashromážděným dědičným chybám jinak. Biblický zákaz incestu byl dán až mnohem později.

Bible neuvádí žádné bližší časové údaje, kdy se Kain oženil a založil město. Posledně jmenované se uskutečnilo v čase, kdy se lidstvo již velmi rozmnožilo. V této souvislosti je nutné poznamenat, že dle biblických údajů lidé tehdejší doby žili velmi dlouho, takže lidstvo se mohlo rozmnožovat obzvláště rychle.


Překlad: Pavel Böhm, 14.04.2007

evoluce, stvoření, incest, kain Informace o překladateli

evoluce, stvoření, incest, kain E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, incest, kain Informace o autoru

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, incest, kain Proč jsou nalézány fosilie lidí jen v těch nejvyšších vrstvách?

evoluce, stvoření, incest, kain Je vůbec původní stvoření bez existence smrti myslitelné, vždyť by muselo dojít k přelidnění?

evoluce, stvoření, incest, kain Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

evoluce, stvoření, incest, kain Nedokazuje nízké stáří naměřené radio-karbonovou metodou na vzorku uhlí, které mělo vzniknout před mnoha miliony lety, že je ve skutečnosti Země mladá?

evoluce, stvoření, incest, kain Jsou vysoká stáří lidí, která uvádí bible, biologicky myslitelná?

evoluce, stvoření, incest, kain Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?

evoluce, stvoření, incest, kain Je existence primitivních nástrojů důkazem toho, že „pračlověk“ byl primitivní?


evoluce, stvoření, incest, kain Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f54.php

evoluce, stvoření, incest, kainDalší otázky k této oblasti