evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleoantropologie

Je existence primitivních nástrojů důkazem toho, že „pračlověk“ byl primitivní?

Je pazourek primitivní nástroj? Kdo se alespoň jednou pokusí takový nástroj vyrobit zjistí, že tomu tak není. Jaké druhy nástrojů lidé rané doby dějin zhotovovali nezáviselo nutně od jejich duševních schopností, nýbrž od technologických možností výroby, které umožňovaly tehdejší životní podmínky. Také dnes existují lidé žijící v kultuře doby kamenné, kteří se takzvaným „lidem doby kamenné“ až podivuhodně podobají. Je patrné, že kultura doby kamenné existuje paralelně s vysoce vyspělou civilizací. To znamená, že „kultura doby kamenné“ není v prvé řadě otázkou doby, nýbrž životních podmínek a kulturních zvláštností.

 Dále musíme při hodnocení nástrojů mít na paměti, k čemu byly určeny: jednalo se o spontánní jednorázovou potřebu nebo byl nástroj zhotoven pro trvalé použití? Samozřejmě, že nástroje mohou vypadat velmi rozličně. Tomu dnes není jinak.


Překlad: Pavel Böhm, 14.04.2007

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Informace o překladateli

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Informace o autoru

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Proč jsou nalézány fosilie lidí jen v těch nejvyšších vrstvách?

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Je vůbec původní stvoření bez existence smrti myslitelné, vždyť by muselo dojít k přelidnění?

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Nedokazuje nízké stáří naměřené radio-karbonovou metodou na vzorku uhlí, které mělo vzniknout před mnoha miliony lety, že je ve skutečnosti Země mladá?

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Jsou vysoká stáří lidí, která uvádí bible, biologicky myslitelná?

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Kde našel Kain svoji ženu?

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?


evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověk Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f56.php

evoluce, stvoření, primitivní nástroje, pračlověkDalší otázky k této oblasti