evoluce, stvoření, 6 dní, tohuwabohu, první stvoření, teorie mezer

Stvoření - Otázky a odpovědi: Biblickďż˝ geologie

Je možné, že před začátkem (biblického) šestidenního stvoření existovalo dlouhé časové období?

Popis šestidenního stvoření začíná ve zprávě o stvoření teprve ve 3. verši: „A Bůh řekl: Buď světlo!“ Předtím je řečeno, že Bůh na počátku stvořil nebe a zemi a země byla „nesličná a pustá“ („Tohuwabohu“). Někteří vykladači vidí Tohuwabohu jako protiklad stvoření, ve skutečnosti je použit na některých místech Starého zákona jako protiklad k pořádku stvoření. To je pro některé vykladače upozornění na to, že se již zde něco událo, což po určitém počátku vedlo k Tohuwabohu. Podle tzv. teorie mezer by se měl za tím skrývat prapůvodní pád satana, který měl vést ke zničení tehdejšího světa. V tomto smyslu se pak překládá: „Země se stala pustou a prázdnou“. Od 1Moj.1,3 je dle toho popisováno znovuobnovení Země. A tato Země, kterou Bůh obnovoval, mohla už být velmi stará.

To však není výklad, nýbrž vložení vlastní představy do textu; a to není udržitelné. Navíc gramatická struktura věty nepřipouští překlad: „stala se pustou a prázdnou“. Mimoto je v 2Moj 20,11 řečeno, že Bůh stvořil nebe a zemi, nikoliv restauroval. Konečně taková pra-katastrofa by těžko korespondovala s fosilním záznamem, a už vůbec ne, pokud jsou s ním spojena dlouhá časová údobí. Teorie mezer by tedy, i kdyby byla z výkladu textu věrohodná, nemohla problém času a pravidelnosti fosilního záznamu vysvětlit. Ohledně nevyřešených otázek geologie a paleontologie nám tato teorie z biblického hlediska nepomáhá nalézt nové řešení.

Mnozí vykladači zastávají názor, že verš 1Moj1,1 („Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“) je nadpisem a ne prvním aktem stvoření. Z gramatického hlediska takový výklad nemůže být vyloučen. První dva verše Bible nejsou sepsány z gramatického hlediska jednoznačně (překlad „stala se….“ je však vyloučen, viz nahoře).

 Oboje současně – nadpis i první akt stvoření – je také myslitelné. 1Moj 1,1 je potom nadpisem, nazývá stvořením světa něco, co není výslovně v dalším textu 1Moj 1,3 již dále zmiňováno.

Další komplikované detaily nebudeme na tomto místě uvádět. Můžeme však shrnout následující:

  • Text nechává otevřenou možnost, že slova „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ jsou nadpisem. Potom by popis země – Tohuwabohu začal současně se vznikem vesmíru. O jejím vzniku by v 1Moj 1,1 nebylo výslovně nic řečeno, což by bylo trochu podivné (Bible však jasně říká, že Bůh stvořil vše). V tomto případě by však mohla být země velmi „stará“. Chápat verš z 1Moj1,1 jako nadpis oslabuje výpověď, že by Bůh stvořil „Tohuwabohu“, což je z výše uvedeného důvodu možno považovat za problematické.
  • Chápání „Tohuwabohu“ ve smyslu nenaplněného „surového stavu“ země jako průběžné stanice pro další stvoření je nanejvýš možné. Verš v 1Moj1,1 by pak popisoval první akt stvoření, po kterém by následovalo šestidenní dílo stvoření.


Překlad: Pavel Böhm, 08.05.2007

evoluce, stvoření, 6 dní, tohuwabohu, první stvoření, teorie mezer Informace o překladateli

evoluce, stvoření, 6 dní, tohuwabohu, první stvoření, teorie mezer E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, 6 dní, tohuwabohu, první stvoření, teorie mezer Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, 6 dní, tohuwabohu, první stvoření, teorie mezer Krátké časové údobí pra-historie: jen několik tisíc let (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, 6 dní, tohuwabohu, první stvoření, teorie mezer Můžeme dny stvoření interpretovat jako dlouhá časová období?

evoluce, stvoření, 6 dní, tohuwabohu, první stvoření, teorie mezer U Boha je jeden den jako tisíc let – není to argument pro dávné stvoření?


evoluce, stvoření, 6 dní, tohuwabohu, první stvoření, teorie mezer Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f39.php

evoluce, stvoření, 6 dní, tohuwabohu, první stvoření, teorie mezerDalší otázky k této oblasti