evoluce, stvoření, biogenetický zákon haeckel, embryo

Evoluce - Otázky a odpovědi: Biologie

Byla dokázána nepravdivost Haeckelova biogenetického zákona?

Tak jako si Haeckel představoval opakující se (od oplodnění vajíčka až k dospělému organismu) dějiny vývoje kmene, byl tento vývoj biology vždy popírán. Dnešní argumentace ohledně biogenetického zákona se již dlouho neodkazuje na Haeckela, nýbrž na mnohé další pozdější poznatky a byla rozvedena do značných podrobností, a tím už ji není možné tak lehce popřít. Dnes se vychází jen z toho, že jednotlivé vývojové kroky rozložení orgánů ukazuje na opakující se dějiny vývoje organismu.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

evoluce, stvoření, biogenetický zákon haeckel, embryo Informace o překladateli

evoluce, stvoření, biogenetický zákon haeckel, embryo E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, biogenetický zákon haeckel, embryo Informace o autoru


evoluce, stvoření, biogenetický zákon haeckel, embryo Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f62.php

evoluce, stvoření, biogenetický zákon haeckel, embryoDalší otázky k této oblasti