evoluce stvoření lidské stopy dinosauři paluxy river otisky lidí dinosaurů

Stvoření - Otázky a odpovědi: Biblickďż˝ geologie

Co si máme myslet o stopách lidí, které byly nalezeny vedle stop dinosaurů?

Názor, že lidské stopy se vyskytují spolu se stopami dinosaurů ve stejné vrstvě, se již po desetiletí stále znovu a znovu vynořuje (to platí zvláště pro údobí křída ve vápenci u Paluxy River v Texasu). Nejsme zde schopni na toto téma definitivně odpovědět, ale upozorníme na několik významných pohledů.

1. Zveřejněné fotografie působí zčásti na první pohled velice přesvědčivě (např. v 60-80tých letech od A.E.Wilder-Smith, nebo dnes od H.J.Zillmera). Mnozí se proto ptají, proč se společnost „Wort und Wissen“ rozhodněji nepřipojí, aby současností lidí s dinosaury rozmetala základní argument evoluční nauky. Je to hlavně proto, že někdejší vedení Institutu pro výzkum stvoření (Institution for Creation Research – ICR), tedy jedna z nejdůležitějších kreacionistických institucí v USA po počátečním souhlasu již v 80tých letech došla k závěru, že se zde u lidských stop jedná o chybně zhodnocené dinosauří stopy. Odpovídající film „Footprints in Stone“ byl tehdy zapůjčen. Odkazujeme se zde na diskusní příspěvek Word und Wissen: „Menschliche Fussabdrücke in der Kreide: Ein Lehrstück für die Schöpfungsforschung“ (http://www.wort-und-wissen.de/disk/d86/1/d86-1.html). Zde jsou krátce shrnuty vědecké argumenty a literární odkazy pro hlubší studium. Jestliže vědecky orientovaná a kreacionisticky pracující organizace, jakou je ICR již (tehdy) s údajnými stopami neargumentuje (neargumentovala), protože se podle jejich názoru jedná o chybně zhodnocené stopy sauriů, je to pro nás dostatečný důvod, abychom zaujali stejný postoj. Jsou sice organizace a jednotlivci v USA i mimo (a nejsou to jen kreacionisté, ale i jedinci s esoterickým postojem), kteří i nadále těmito stopami argumentují, ale my v této otázce považujeme za moudřejší zdrženlivost.

2. Studijní společnost nemá v této otázce z finančních důvodů možnost vlastního bádání přímo na místě. Takový postup by byl ale nutný, aby bylo možné  si na základě odborného výzkumu vytvořit vlastní názor. K tomu je ale potřeba mít dostatek odborných znalostí, vždyť studie fosilií  a jejich stop je oblastí výzkumu paleontologie.1 Věcné posouzení potřebuje, jako v každém vědním oboru, odpovídající odborné znalosti. Dále jsou nutné geologické znalosti, abychom patřičně zhodnotili geologické okolnosti.

3. V oblasti Paluxy River byly doloženy i falsifikáty stop – není divu. Z každého nálezu je možno udělat dobrý obchod. U části zveřejněných fotek se jedná o stopy, kde je noha zvolna zatlačena do měkkého materiálu, tak aby vznikla perfektní stopa jak paty, tak i záprstí, ale hlavně všech pěti prstů, někde dokonce mezi prsty s dokonale zachovanou vápencovou přepážkou. Při skutečné chůzi se však do měkké podložky zatlačí pata a  obzvláště záprstí a prsty jsou při odvalování chodidla resp. přenosu váhy těla zatlačeny ještě hlouběji (můžete si to vyzkoušet) a prsty jsou v důsledku zpětného návratu vytlačeného materiálu často jen těžko rozpoznatelné. To vypadá zcela jinak, než když nohu opatrně, pozvolným tlakem obtiskneme v měkké vápenné vrstvě.

4. Spolupracovníci Wort und Wissen vycházejí ze zprávy o stvoření z toho, že člověk s dinosaury žil (viz i bod 6.!). Je přesto zcela nepravděpodobné, že by lidé žili vedle velkých masožravých dinosaurů nechráněně na plochých vápencových oblastech – stopy tříprstých dinosaurů jsou z Paluxy River dostatečně známy. Proč by to lidé dělali, aby se vystavovali tak velkému nebezpečí? Nebyli přece tak hloupí a jestliže skutečně ty dinosaury honili, dělali by to v chráněné krajině nebo by budovali pasti, jako v pozdější době ledové to dělali mamutům (např. ve zvlněné krajině, mimo plochou oblast vápenců, protože v údobí křídy neexistovala pravá pohoří). Totéž by platilo i pro lov ještě  četnějších, skutečně obrovských čtyřnohých býložravců, dinosaurů (sauropodů). Jak se dnes na základě stop reálně předpokládá, hlídali sauropodi svá mláďata uprostřed stáda. Byla to stádová zvířata a dospělí se svými mohutnými ohony, fungujícími jako bič, jimi byly pravděpodobně schopni přerazit (obě) končetiny masožravců, jestliže se odvážili příliš blízko. Co by asi udělali s zcela oproti tomu nepatrných člověkem?

5. Spolehnout se na takové stopy, jakožto hlavnímu argumentu proti evoluci by ale nebylo moudré. Kdyby se soužití člověka s dinosaury dalo podobnými stopami potvrdit, bylo by to pro kreacionisty velice významné. Ale evolucionisty – s jejich neobyčejně přizpůsobivou teorií - by to stejně zcela nepoložilo, museli by jen svoji teorii významně přebudovat. Vzpomněli by si asi na T.H.Huxleye, vehementního zastánce svého přítele Ch.Darwina. Huxley totiž občas připustil existenci lovce dinosaurů – Homo ooliticus.2

6. Podle toho co víme, existují jiné indicie, svědčící o tom, že lidé existovali ještě mnohem dříve, ve starších vrstvách, než jak to dle své teorie evoluce uznává. Při tom se jedná o nálezy kamenných nástrojů v oligocénu a jiných základních vrstvách třetihor. Dokumentace některých nálezů je  uvedena v knize: „Der Mensch und die geologische Zeittafel“ od Manfreda Stephana (http://www.wort-und-wissen.de/buecher/geo/zeittafel.html).

Poznámky

1 Z.B.: Haubold, H. (1984): Saurierfährten. Neue Brehm-Bücherei 479, 2. Aufl., Wittenberg-Lutherstadt: Ziemsen; Müller, A.H. (1989): Lehrbuch der Paläozoologie, Bd. II, Teil 3, Jena: Fischer, S. 659-729; Bromley, R.G (1999): Spurenfossilien. Biologie, Taphonomie und Anwendungen, Berlin etc.: Springer.

2 Desmond, A. & Moore, J. (1991): Darwin, München-Leipzig: List, S. 575.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

evoluce stvoření lidské stopy dinosauři paluxy river otisky lidí dinosaurů Informace o překladateli

evoluce stvoření lidské stopy dinosauři paluxy river otisky lidí dinosaurů E-mail na překladatele


Autor: Manfred Stephan

evoluce stvoření lidské stopy dinosauři paluxy river otisky lidí dinosaurů Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce stvoření lidské stopy dinosauři paluxy river otisky lidí dinosaurů Biblická pra-historie – skutečná historie (Zájemce)


evoluce stvoření lidské stopy dinosauři paluxy river otisky lidí dinosaurů Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f83.php

evoluce stvoření lidské stopy dinosauři paluxy river otisky lidí dinosaurůDalší otázky k této oblasti