evoluce stvoření pralidé fosilní nálezy pračlověka

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleoantropologie

Je možné na základě nemnoha fosilních nálezů rekonstruovat vzhled pralidí?

V současné době je známo mnoho lokalit v Africe, Evropě, Blízkém i Dálném Východě, ve kterých bylo nalezeno bezpočet fosilních nálezů Australopitheka, Homo erecta a Neandrtálce; jedná se především o části lebky, které se nejčastěji zachovají. Skoro úplné kostry jsou znamé od Neandrtálce a Homo erecta. Existují též fosilie formy Homo sapiens, které se nejvíce podobají formám dnešních lidí. U těchto forem může být tělesná stavba rekonstruována s velkou přesností.


Překlad: Pavel Böhm, 13.09.2008

evoluce stvoření pralidé fosilní nálezy pračlověka Informace o překladateli

evoluce stvoření pralidé fosilní nálezy pračlověka E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce stvoření pralidé fosilní nálezy pračlověka Informace o autoru


evoluce stvoření pralidé fosilní nálezy pračlověka Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2008, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f32.php

evoluce stvoření pralidé fosilní nálezy pračlověkaDalší otázky k této oblasti