evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat

Stvoření - Otázky a odpovědi: Zďż˝kladnďż˝ch typďż˝

Je vznik druhů uvnitř tzv. "základních typů stvoření" evoluce?

K zodpovězení této otázky je zapotřebí nejprve vysvětlit, co se rozumí pod pojmem "evoluce". Jestli "evoluce" znamená jen změny již existujícího, pak se může na variabilitu základních typů stvoření pohlížet jako na evoluci, tedy ve smyslu využití možností projevů, které jsou v základních typech stvoření přítomné již od stvoření. Zjednodušeně se hovoří také o "mikroevoluci" nebo o "variabilitě". Takovým příkladem může být variabilita tvarů zobáků u ptáků nebo rozdílný obsah cukru u zukrové řepy a jí podobných druhů. Když je ale pojmem "evoluce" míněn vznik všech živých organismů, potom by byl tento vznik spojen se vznikem zcela nových orgánů. K tomu však při pozorovaném oddělování nových druhů nedochází. Skutečný vývoj k něčemu vyššímu je něco podstatně jiného, než vznik druhů uvnitř základních typů stvoření.     


Překlad: Jiří Kupka, 15.03.2007

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Informace o překladateli

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Mikro- a makroevoluce (Přehled)

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Dnešní základní typy (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Co se rozumí pod pojmem „základní typy“?

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?


evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovat Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f2.php

evoluce, stvoření, mikroevoluce základních typů stvoření, vznik druhů, pozorovatelný pozorovatDalší otázky k této oblasti