evoluce, stvoření, hřích,

Stvoření - Otázky a odpovědi: Stvoďż˝enďż˝ a vďż˝da

Měl pád do hříchu kosmické následky?

Tuto otázku lze těžko zodpovědět, protože o tomto tématu se bible zmiňuje jen nepřímo. Existují však některé náznaky, tak je např. v 1 Moj 3 řečeno, že důsledkem pádu do hříchu budou ženy rodit v bolestech. Zřejmě by jinak byl porod bezbolestný, pokud by člověk nezhřešil. Bezbolestný porod by byl možný, pokud by byla jiná tělesná stavba. Je možné, že ta byla před pádem do hříchu stvořena jinak. Toto budiž řečeno s veškerou opatrností, protože biblický text toto téma pouze naznačuje. V této souvislosti je zajímavé, že Ježíš po svém zmrtvýchvstání měl též jiné tělo, neboť byl schopen projít zavřenými dveřmi. Tento druh těla – tak jak bylo realitou a učedlnící jej viděli a mohli se jej dotýkat – není přístupný našemu poznání. Je nám to dosvědčeno pouze v bibli.

Zákon entropie, podle kterého tento svět podléhá rozkladu a ztrátě uspořádanosti, by mohl být právě tak důsledkem pádu do hříchu, který měl kosmický dopad. Je možné, že naše dnešní fyzika je jiná než ta, která bylá součástí velmi dobrého stvoření na počátku. Snad právě vpád hříchu stanovil neúprosné hranice pro pokusy člověka, odhalit počátek světa a vesmíru.

Je pozoruhodné, že také události poslední doby jsou spojeny s ohromnými kosmickými událostmi. Tak to dosvědčuje kniha Zjevení. Protože bible ukazuje na mnohé souvislosti mezi dobou počátku a dobou konce, můžeme z toho právětak usuzovat na to (opět ve vší opatrnosti), že také vpád hříchu mohl mít kosmické důsledky. Tento vpád hříchu možná znamená hranici, přes kterou není možné dnešní procesy zpětně přenést. Mnohé z toho čemu dnes vůbec či jen částečně nerozumíme, může s tímto souviset.


Překlad: Pavel Böhm, 06.05.2007

evoluce, stvoření, hřích, Informace o překladateli

evoluce, stvoření, hřích, E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, hřích, Informace o autoru


evoluce, stvoření, hřích, Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f46.php

evoluce, stvoření, hřích,Další otázky k této oblasti