evoluce stvoření přechodná forma prapták peří

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleontologie

Je pravdou, že již bylo nalezeno mnoho přechodných forem?

Jde především o úhel pohledu, který určuje zda fosilní nález je zařazen jako přechodná forma. Jak je vůbec přesně „přechodná forma“ definována? To je sotva možné objektivně stanovit. Proto na tuto otázku není možné jednoduše, krátce odpovědět. Nezbyde nám nic jiného, než přesně prověřovat v každém jednotlivém případě dostupná data. Je takový „prapták“ přechodná forma? Ano - pokud jej budeme hodnotit jako jednu část mozaiky (izolovaně - zohledníme-li typické ptačí i plazí vlastnosti). Ne - jetliže si uvědomíme, že mezi ním a dalšími ptačími druhy existuje značná mezera. V současné době nalezené dinosauří peří neprokazuje dostatečně přechod mezi šupinami a peřím. Některé tyto nálezy „peří“ vykazují spíše vlasovou strukturu a jsou jako předchůdci peří pochybné; u jiných se diskutuje o tom, zda se nejedná o zakrnělou strukturu.


Překlad: Pavel Böhm, 13.09.2008

evoluce stvoření přechodná forma prapták peří Informace o překladateli

evoluce stvoření přechodná forma prapták peří E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce stvoření přechodná forma prapták peří Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce stvoření přechodná forma prapták peří Vznik čtyřnožců (Přehled)

evoluce stvoření přechodná forma prapták peří Vznik ptáků (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce stvoření přechodná forma prapták peří Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

evoluce stvoření přechodná forma prapták peří Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

evoluce stvoření přechodná forma prapták peří Nechají se chybějící přechodné formy vysvětlit neuplným fosilním záznamem?

evoluce stvoření přechodná forma prapták peří Nehraje při rekonstrukci fosilií větší roli fantazie než fakta?


evoluce stvoření přechodná forma prapták peří Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2008, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f33.php

evoluce stvoření přechodná forma prapták peříDalší otázky k této oblasti