evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda

Evoluce - Otázky a odpovědi: Naturalismus

Je nauka o evoluci vědeckou teorií?

Evoluční teorie jako světonázor dělá výpovědi ohledně údajně proběhlé historii, která však nemůže být přímo prozkoumána. Může být  tedy nejspíše porovnána s dějinnou rekonstrukcí, tak jak je to i v historických vědách na základě dokumentů ohledně historie lidstva prováděno.  V tomto smyslu můžeme evoluční teorii označit za věděckou nebo-li "dějinně vědeckou"; v této oblasti se pracuje tak, jak bylo popsáno v oddílu "metodika historických věd" popsanou historickou metodou. Na tomto místě je důležité rozlišovat mezi:

  • empiricky zaměřenými přírodnímy vědami (základem jsou opakované vědecké pokusy),
  • historicky orientovanými vědami (nepřímý výzkum jednorázově proběhlého děje) a
  • filozofickými výpověďmi.

Pokud bychom na základě tvzení, že makroevoluci není možné přímo pozorovat, a proto není vědecky prozkoumatelná, označlili evoluční teorii paušálně jako nevědeckou, potom by se to týkalo každé historické vědy. Také nauky o stvoření, neboť její zásadní výpovědi se opírají o nepozorované skutečnosti (nýbrž zjevené a věřené). Evoluční teoretik vychází z představy, že vznik a rozvoj života je pomocí přírodních procesů plně vysvětlitelný a na tomto předpokladu provozuje vědecké zkoumání.

Evoluční teorie se sestává z dílčích teorií, které se zakládají na experimentálních studiích nebo pozorováních volné přírody (empirická oblast, tzn. oblast přístupná přímému pozorování resp. zkušenosti). V této oblasti, která tvoří hlavní část praktického výzkumu, je evoluční teorie bezpochyby přírodovědecká. Odvozujeme-li však z těchto skrze pozorování podpořených dílčích teoríí makroevoluci, potom opouštíme oblast empirických věd a přecházíme do historické oblasti a tím - obrazně řečeno - stavíme na ideologickém (nevědeckém) základě.


Překlad: Pavel Böhm, 06.12.2010

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Informace o překladateli

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Metodika empirického výzkumu (Přehled)

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Metodika historického výzkumu (Přehled)

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Věda a světový názor (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Je možné vyslovit v rámci nauky o stvoření konkrétní vyvratitelné hypotézy?

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Je možné evoluční teorii odhalit jako padělek?

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Vylučuje evoluce Boží existenci?

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Věřili lidé ve středověku, že je země plochou plackou?

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Byla evoluční teorie vědecky vyvrácena?

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Může být evoluční teorie přírodovědecky dokázána?

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Je možné, vyjdeme-li z existence stvoření, provádět vědecký výzkum s „otevřeným koncem"?

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Má nauka o stvoření negativní vztah k vědeckému výzkumu, protože vše vysvětluje jako důsledek činnosti stvořitele?


evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická věda Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2010, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f21.php

evoluční teorie, evoluční nauka, nauka o evoluci, vědecká teorie, empirická vědaDalší otázky k této oblasti