evoluce stvoření fosilie dinosaurů model stvoření

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleontologie

Hodí se fosilie dinosaurů do modelu stvoření?

Fosílie dinosaurů vzbuzují i nadále zvlášní pozornost; kvůli své různorodosti forem a často i enormní velikosti jsou někdy označovány jako "popstar paleontologie". Z paleontologického hlediska můžeme o nich říci něco podobného jako o ostatních fosíliích. Rozdílné základní typy se vyskytují zřetelně od sebe oddělené (také zde neexistuje žádný pozvolně rozvětvovaný rodokmen). To mluví proti evoluci. Na druhé straně jsou horniny, ve kterých dinosauří fosilie nacházíme starší, než ty vrstvy, ve kterých nacházíme fosilie ještě dnes žijících savců. Toto konstatování nezapadá uspokojivě do teorie stvoření, spíše pasuje do teorie evoluce. Neboť v té se předpokládá, že před hlavním výskytem savců existovalo období plazů (speciálně take období dinosaurů). Častý výskyt dinosaurů ve vrstvách tzv. mesozoika by mohlo z pohledu teorie stvoření souviset s tím, že v  tuto dobu (možná v období znovuosídlení země po potopě) měli dinosauři k dispozici obzvláště rozsáhlý životní prostor, naproti tomu životní prostředí savců nebylo ještě rozvinuto a z tohoto důvodu se nenacházeli ve velkém množství. Často se vyskytující organismy najdeme spíše ve fosilním stavu než méněčetné. Přesto se jedná pouze o jednu z možných odpovědí, neboť stále zůstávají nevyřešené důležité otázky.


Překlad: Pavel Böhm, 18.11.2010

evoluce stvoření fosilie dinosaurů model stvoření Informace o překladateli

evoluce stvoření fosilie dinosaurů model stvoření E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce stvoření fosilie dinosaurů model stvoření Informace o autoru


evoluce stvoření fosilie dinosaurů model stvoření Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2010, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f36.php

evoluce stvoření fosilie dinosaurů model stvořeníDalší otázky k této oblasti