evoluce, stvoření, stáří vesmíru měsíce, prach

Evoluce - Otázky a odpovědi: Astro vďż˝dy

Neměli bychom na Měsíci nalézt silnou vrstvu prachu, pokud předpokládáme, že vesmír je starý miliardy let?

Argument  „vesmírného prachu“ na měsíci je formulován následovně: měsíční povrch (a také ostatních planet sluneční soustavy) je z vesmíru neustále bombardován vesmírnými částicemi (prachem). Dopadající množství prachu je měřitelné za časovou jednotku. Pokud toto množství přepočítáme na několik miliard let, měla by se na měsíci nashromáždit metrová vrstva. Ve skutečnosti bylo nalezeno jen několik centimetrů volně loženého prachu. Z tohoto pohledu to vypadá, jako by měsíc byl mnohem mladší. Po nějakou dobu to vypadalo, že se tento argument stane nosným důkazem proti vysokému stáří měsíce a tím také proti vysokému stáří naší sluneční soustavy. Prozatím však není tento argument teoretiky nauky stvoření používán. Ostatně existovali také vědci zastávající evoluci, kteří neočekávali vysokou vrstvu prachu na měsíci, když byla poprvé tato vrstva v průběhu přistání na měsíci měřena. V současné době existují teorie, které se snaží vysvětlit, jak a proč došlo z velké části ke zpevnění měsíčního prachu. Z tohoto důvodu by se tento argument neměl prozatím proti vysokému stáří měsíce používat. Na druhé straně tímto není nízké stáří měsíce vyloučeno.


Překlad: Pavel Böhm, 06.05.2007

evoluce, stvoření, stáří vesmíru měsíce, prach Informace o překladateli

evoluce, stvoření, stáří vesmíru měsíce, prach E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, stáří vesmíru měsíce, prach Informace o autoru


evoluce, stvoření, stáří vesmíru měsíce, prach Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f49.php

evoluce, stvoření, stáří vesmíru měsíce, prachDalší otázky k této oblasti