(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied)

Evoluce - Otázky a odpovědi: Biologie

Jak můžeme rozlišit, zda určitá změna je mikro-evoluční či makro-evoluční podstaty?

ACHTUNG! Diese Frage ist deaktiviert und nur für Genesisnet-Autoren sichtbar.


Překlad: Pavel Böhm, 05.03.2011

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Informace o překladateli

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Mutace (Přehled)

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Vznik ptáků (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Je moderní genetika vzorem evolučních postupů?

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Nechají se chybějící přechodné formy vysvětlit neuplným fosilním záznamem?

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Nehraje při rekonstrukci fosilií větší roli fantazie než fakta?

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Je pravdou, že již bylo nalezeno mnoho přechodných forem?


(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied) Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2011, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f27.php

(de: evolution, schöpfung, mikro, makro, mikroevolution, makroevolution, unterscheiden, unterschied)Další otázky k této oblasti