(evoluce, stvoření, rekonstrukce podoby

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleoantropologie

Může být vnější podoba fosilních pozůstatků lidí vůbec rekonstruována?

Kostra může být dle stavu zachovalosti velmi přesně rekonstruována. Chybějící části mohou být doplněny podle existujících částí na základě symetrie nebo je možné doplnit chybějící části pomocí srovnání se dnes žijícími formami podobné konstrukce. Jde o postup, který se osvědčil, a který zpravidla nezanechává mnoho nejasností. Právě tak může zkušený vědec doplnit svaly a šlachy, horší je to s spojovací tkání a kůží. Velmi spekulativní jsou barva kůže, ochlupení, barva vlasů a výraz obličeje.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

(evoluce, stvoření, rekonstrukce podoby Informace o překladateli

(evoluce, stvoření, rekonstrukce podoby E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

(evoluce, stvoření, rekonstrukce podoby Informace o autoru


(evoluce, stvoření, rekonstrukce podoby Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f60.php

(evoluce, stvoření, rekonstrukce podobyDalší otázky k této oblasti