teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům

Stvoření - Otázky a odpovědi: Zďż˝kladnďż˝ch typďż˝

Je možné, vyjdeme-li z existence stvoření, provádět vědecký výzkum s „otevřeným koncem"?

Vědecký výzkum, který se zabývá otázkami původu, musí pracovat s určitými předpoklady. V rámci paradigma stvoření, tak jak je definováno na Genesisnet, jsou předpokladem Boží stvořitelské činy. Například u živočichů se hypoteticky vychází z toho, že úplně na počátku dějin života byly stvořeny základní polyvalentní formy (Genetisch polyvalente Stammformen von Grundtypen). (Paradigma stvoření by však také mohlo být definováno jiným.) V tomto případě se však jedná o velmi obecnou hypotézu. Jestli vůbec a jak dobře se tato hypotéza osvědčí, ukáže až výzkum a výsledek tohoto bádání je prozatím otevřený. Například se teprve ukáže, jestli jsou základní typy (stvoření) ohraničeny určitými kritérii nebo zda existují důkazy o přednastavené variabilitě atd. (k tomu viz výčet prověřitelných a vyvratitelných hypotéz v článku Biblische Schöpfungslehre und Grundtypenbiologie). Protože se v konečném důsledku jedná o témata týkající se již ukončených procesů, je striktní vyvrácení hypotézy sotva možné, nanejvýš můžeme provézt odhad přijatelnosti. Toto ale platí také pro hypotézy, které jsou vytvořeny v rámci evolučního paradigmatu (viz. Methodik der historischen Forschung a Evolutionsparadigma und Naturwissenschaft). Obecné výroky (základní axiomy) v rámci paradigmatu stvoření, ale také i evoluce, není možné prověřit, na této úrovni nelze základní předpoklady obou paradigmat vědeckými postupy vyvrátit.

Vědecký výzkum, který je ochoten nezaujatě přijmout výsledky bádání, především při výzkumu původu (světa) počítá s tím, že existují hranice poznatelnosti. Dopředu nikdo neví, zda takové hranice existují a popř. kde přesně leží.


Překlad: Pavel Böhm, 28.11.2010

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Informace o překladateli

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Metodika historického výzkumu (Přehled)

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Věda a světový názor (Přehled)

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Evoluční paradigma a přírodní vědy (Přehled)

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Stvoření a věda (Přehled)

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Biblická nauka o stvoření a biologie základních typů (Zájemce)

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Neredukovatelná komplexita (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům V čem se liší nauka o stvoření od evoluční teorie?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Dovoluje věda ohled na jakéhosi stvořitele?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Je možné vyslovit v rámci nauky o stvoření konkrétní vyvratitelné hypotézy?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Je nauka o evoluci vědeckou teorií?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Byla evoluční teorie vědecky vyvrácena?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Může být evoluční teorie přírodovědecky dokázána?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Má nauka o stvoření negativní vztah k vědeckému výzkumu, protože vše vysvětluje jako důsledek činnosti stvořitele?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Je možné evoluční teorii odhalit jako padělek?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Vylučuje evoluce Boží existenci?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Věřili lidé ve středověku, že je země plochou plackou?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Je Boží stvořitelská činnost vymezena jen na oblast vyplňování mezer nepoznaných jevů?

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Podporuje postoj zastánců nauky o stvoření a „inteligentního designu“ vědecký výzkum?


teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkům Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2010, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f67.php

teoretikové stvoření nauka o stvoření věda otevřená výsledkůmDalší otázky k této oblasti