evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce

Stvoření - Otázky a odpovědi: Zďż˝kladnďż˝ch typďż˝

Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

Dlouhou dobu byli vědci toho názoru, že k vývoji nových druhů je třeba 100.000 - 1 milion let. V současné době však existuje velký počet studií, které dokládají rychlý vývoj druhů během několika set let dokonce i desetiletí. Jestli z jednoho druhu vznikne druh následný, není v prvé řadě otázka času, nýbrž spíše záleží na tom, jak hodnotný výchozí druh je, především, jestli vlastní rozmanitou dědičnou informaci. Mimoto je zpravidla důležité, aby vznikla pokud možno relativně malá počáteční skupina oddělená od ostatních členů druhu (např. z důvodu geografické bariéry). Variabilní počáteční skupina vlastní potenciál pro mnohostranné a rozličné možnosti specializace. Pomocí šlechtění (např. cíleným výběrem) můžeme z této rozmanitosti vlastností "vytvořit" v rámci základního druhu v krátké době rozličné nové formy. Vyšlechtěné druhy (např. rasy psů) jsou někdy mezi sebou natolik odlišné, že nejsou společně schopni vytvořit potomky. Pokud tedy ve volné přírodě vzniknou podmínky podobné těm  šlechtitelským (variabilní výchozí skupina a jednostranné selektivní podmínky), potom i zde mohou ve velmi krátké době vzniknout v rámci základního druhu rozdíly resp. nové rasy.

Pokud tedy Stvořitel vybavil základní typy tak jako i člověka velmi rozmanitou dědičnou informací (genotypem), potom můžeme očekávat, že dojde ve velmi krátké době za příznivých podmínek ke vzniku nových druhů. Obzvláště po potopě, v období opětovného osídlování a rozmnožování živočichů, v podmínkách, v kterých mohlo často docházet k oddělení členů druhu, je rychlé rozdělení druhů relativně pravděpodobné.


Překlad: Pavel Böhm, 28.11.2010

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Informace o překladateli

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Vznik ptáků (Přehled)

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Dnešní základní typy (Přehled)

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Fosilní základní typy (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Je vznik druhů uvnitř tzv. "základních typů stvoření" evoluce?

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Co se rozumí pod pojmem „základní typy“?

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Je moderní genetika vzorem evolučních postupů?

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Je pravdou, že již bylo nalezeno mnoho přechodných forem?

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Nechají se chybějící přechodné formy vysvětlit neuplným fosilním záznamem?

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Nehraje při rekonstrukci fosilií větší roli fantazie než fakta?


evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekce Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2010, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f3.php

evoluce, stvoření, vznik druhů, nový druh, potopa, rozdíly, přírodní výběr, selekceDalší otázky k této oblasti