důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci

Evoluce - Otázky a odpovědi: Naturalismus

Může být evoluční teorie přírodovědecky dokázána?

Zastánci evoluční teorie často tvrdí, že jejich pozice je vědecky "dokázaná". To není správné. Neboť představy o původu věcí, jako nauka o evoluci, patří do oblasti historických věd a jsou proto zásadně pomocí empirických metod nedokazatelné. Tato skutečnost patří k základním vědomostem teorie poznání. V nejlepším případě je možný závěr, že nějaká určitá teorie (v současné době) je lépe odůvodněná než teorie konkurenční. Komplexita tématiky, nedostatek vědeckých dat, tak jako omezený dosah vědeckého výzkumu by měl vézt k opatrnosti při formulování vědecky podložených výpovědí ohledně otázek původu světa.


Překlad: Pavel Böhm, 06.12.2010

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Informace o překladateli

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Metodika empirického výzkumu (Přehled)

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Metodika historického výzkumu (Přehled)

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Věda a světový názor (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Je možné vyslovit v rámci nauky o stvoření konkrétní vyvratitelné hypotézy?

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Je možné evoluční teorii odhalit jako padělek?

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Vylučuje evoluce Boží existenci?

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Věřili lidé ve středověku, že je země plochou plackou?

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Je nauka o evoluci vědeckou teorií?

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Byla evoluční teorie vědecky vyvrácena?

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Je možné, vyjdeme-li z existence stvoření, provádět vědecký výzkum s „otevřeným koncem"?

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Má nauka o stvoření negativní vztah k vědeckému výzkumu, protože vše vysvětluje jako důsledek činnosti stvořitele?


důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluci Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2010, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f23.php

důkaz evoluce, evoluční teorie, nauka o evoluciDalší otázky k této oblasti