evoluce, stvoření, živé fosilie, stagnace,

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleontologie

Jsou "živé fosilie" důkazem proti evoluci?

Velké množství živočichů, které nacházíme ve fosilním záznamu, žije také dnes. Nazýváme je proto "živé fosilie", což je vlastně paradox. Živé fosilie se zásadně nezměnily po celá dlouhá časová údobí - tak je argumentováno v rámci evolučního modelu. Většina z nich měla přestát desítky či stovky miliónu let bez toho aby se podstatně změnila.  Přesto můžeme těžko z tohoto faktu existence velkého množství živoucích fosilií vyvodit argumenty proti evoluční teorii, neboť evolucionisté argumentují, že část potomků těchto forem se změnila (evolučně vyvíjela), zatímco druhá část měla zůstat bez změny (npř. neboť se jim podstatně nezměnily životní podmínky). Jestli je však vůbec možné rekonstruovat pro konkrétní případy životní podmínky, za kterých se část určitého druhu vyvíjela, a zároveň druhá část stagnovala (a tím se stala živou fosilií), je jiná otázka.


Překlad: Pavel Böhm, 18.04.2009

evoluce, stvoření, živé fosilie, stagnace, Informace o překladateli

evoluce, stvoření, živé fosilie, stagnace, E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, živé fosilie, stagnace, Informace o autoru


evoluce, stvoření, živé fosilie, stagnace, Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2009, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f35.php

evoluce, stvoření, živé fosilie, stagnace,Další otázky k této oblasti