evoluce, stvoření, 1. mojžíšova, genesis, nauka o stvoření, symbolicky, zpráva o stvoření, 6 dnů

Stvoření - Otázky a odpovědi: Teologie...

Můžeme dny stvoření interpretovat jako dlouhá časová období?

Hebrejské slovo „Jom“, které je použito ve zprávě o stvoření pro pojem „den“,  je používáno ve Starém Zákoně v souvislosti s datováním skoro vždy ve smyslu normálního běžného dne (výjimkou je eventuelně Ozeáš 6,1). Je proto nejpravděpodobnější, že slovem „den“ v 1. Mojžíšově 1 je míněn 24hodinový časový úsek. Toto je dále zdůrazněno použitím časových údajů dne  (večer a ráno). Tímto spojením je míněn vždy normální den a ve Starém Zákoně není nikdy použito obrazně. K tomu můžeme ještě dodat, že při zdůvodnění zákona o sobotě (2. Moj. 20,11) je vytvořen přímý odkaz na 6. denní stvoření. V žádném případě není možné tyto „dny“ interpretovat v evolučním slova smyslu resp. dát jim tento obsah. Neboť to by jinak znamenalo, že během stvoření vznikly také fosilie, tedy smrt (obrazně) by existovala již v tobě stvořitelského týdne.

Toto by též platilo, kdyby pojem 6 dni byl pouze prostředkem uměleckého vyjádření. To znamená: protažení 6 dní na 6 dlouhých časových úseků nám situaci neulehčí; určitě ne pokud tato časová období budeme chápat jako makroevoluční období, protože v tom případě vyvstanou stejné problémy, které jsou výše zmiňovány. Pokud bychom tedy tyto dny roztáhly, vůbec by nám to nepomohlo v pochopení vzniku fosilií, protože vznik fosilií nemůžeme v žádném případě přesunout do stvořitelského týdne. Jinak formulováno: Pokud v týdnu stvoření (ať jej chápeme jakkoliv) neexistovala smrt (protože ta absolutně nezapadá do konceptu velmi dobrého stvoření), neexistuje o tom také žádný záznam ve formě fosilií. Svět bez smrti (a tím též bez fosilií) a bez katastrof nezanechá žádné stopy, minimálně žádné stopy živočichů, nezávisle na tom, jak dlouho již tato Země existuje.


Překlad: Pavel Böhm, 18.04.2009

evoluce, stvoření, 1. mojžíšova, genesis, nauka o stvoření, symbolicky, zpráva o stvoření, 6 dnů Informace o překladateli

evoluce, stvoření, 1. mojžíšova, genesis, nauka o stvoření, symbolicky, zpráva o stvoření, 6 dnů E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, 1. mojžíšova, genesis, nauka o stvoření, symbolicky, zpráva o stvoření, 6 dnů Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, 1. mojžíšova, genesis, nauka o stvoření, symbolicky, zpráva o stvoření, 6 dnů Krátké časové údobí pra-historie: jen několik tisíc let (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, 1. mojžíšova, genesis, nauka o stvoření, symbolicky, zpráva o stvoření, 6 dnů Je možné, že před začátkem (biblického) šestidenního stvoření existovalo dlouhé časové období?

evoluce, stvoření, 1. mojžíšova, genesis, nauka o stvoření, symbolicky, zpráva o stvoření, 6 dnů U Boha je jeden den jako tisíc let – není to argument pro dávné stvoření?


evoluce, stvoření, 1. mojžíšova, genesis, nauka o stvoření, symbolicky, zpráva o stvoření, 6 dnů Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2009, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f31.php

evoluce, stvoření, 1. mojžíšova, genesis, nauka o stvoření, symbolicky, zpráva o stvoření, 6 dnůDalší otázky k této oblasti