evoluce stvoření plochá země placatá země středověk

Evoluce - Otázky a odpovědi: Archeologie

Věřili lidé ve středověku, že je země plochou plackou?

V dnešní době se předpokládá, že „zemská placka“ byla základní složkou středověkého světového názoru. Žáci, kteří byli vyzváni, aby namalovali představu o tvaru země ve středověku, v převážné míře zvolili projev zemské placky.

Ve svém pojednání z r. 2004 poukázal historik Jürgen Wolf [1], že tento dnešní názor je špatný a zásadně se od někdejších představ liší.

Wolf píše, že scholastici nikdy nepodporovali názor na plochou zemi. Středověké citáty z tehdejších zdrojů srovnávají její tvar s podobou vejce, jablka nebo pomeranče. Ve středním Německu se často používá v textu slovo „Sinewel“, což odpovídá dnešnímu holandskému pojmu Sinappel, přičemž záměnou jednotlivých částí složeného slova se dostaneme k dnešnímu německému pojmu pro pomeranč „Apfelsine“. Ve sporu o Koperníka se nejednalo o tvar země, ale o centrální postavení slunce ve vesmíru.

Jak tedy mohl takový mýtus o ploché zemi vůbec vzniknut?

Autor zde dokládá, že v době francouzské revoluce, tedy na konci 18 stol. byla snaha hodnotit středověk jako zcela zpátečnický.  Tato snaha vedla cíleně k chybným informacím, že středověcí učenci věřili na plochost země.

Wolf píše, že jednotliví autoři pozdní antiky, jako např. Laktanz, jako i církevní otec Kosmas, skutečně zastávali názor ploché země. Jejich vliv byl ale v ranném novověku vysoce přeceněn.

Další zajímavý bod ve Wolfově práci říká, že latinský pojem „orbis“ lze vyložit několikerým způsobem. Označoval buď kruhovité nebo cylindrické, či kulovité předměty. Někteří lidé zřejmě nedělali žádný rozdíl mezi jednotlivými významy. S rozšířením knihtisku bylo na počátku 16. stol. vytištěno a rozšířeno několik knih, kde byla země znázorněna jako plocha. Přesto byla v té době zeměpisná, tak jako i nautická (mořeplavebná) praxe té doby pevně založena na kulatosti země.

V závěrečném oddílu se zabývá J.Wolf pohádkou, která vznikla až v nedávné době, kde Kolumbus a dokonce i Magellan až na základě svých výzkumných cest přestali věřit na plochost země a přesvědčili se o její kulatosti.

Literatura
[1] WOLF Jürgen. Die Moderne erfindet sich ihr Mittelalter - oder wie aus der mittelalterlichen Erdkugel eine neuzeitliche Erdscheibe wurde. Akademie der Wissenschaft und Literatur Mainz, Franz Steiner Verlag Stuttgart (2004) ISBN 3-515-08627-7


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Informace o překladateli

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk E-mail na překladatele


Autor: Eberhard Bertsch

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Vzdělávací a vykládací monopol (Přehled)

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Věda a světový názor (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Je možné, vyjdeme-li z existence stvoření, provádět vědecký výzkum s „otevřeným koncem"?

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Má nauka o stvoření negativní vztah k vědeckému výzkumu, protože vše vysvětluje jako důsledek činnosti stvořitele?

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Je možné evoluční teorii odhalit jako padělek?

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Je nauka o evoluci vědeckou teorií?

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Byla evoluční teorie vědecky vyvrácena?

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Může být evoluční teorie přírodovědecky dokázána?

evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Vylučuje evoluce Boží existenci?


evoluce stvoření plochá země placatá země středověk Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f81.php

evoluce stvoření plochá země placatá země středověkDalší otázky k této oblasti