rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvoření

Stvoření - Otázky a odpovědi: Zďż˝kladnďż˝ch typďż˝

V čem se liší nauka o stvoření od evoluční teorie?

Evoluční nauka, stejně jako nauka o stvoření, jsou souhrnné pojmy, které zastupují celý soubor rozdílných, speciálních otázek. Zde pod pojmem „nauka o stvoření“ chápeme, že svět byl do své existence povolán tvůrčím slovem Božím, a že určité základní typy živočichů vznikly hotové, ale se schopností se přizpůsobit, a podobně i člověk, jako základní typ, oddělený od zvířat. Podle biblické zvěsti o stvoření, která zde tvoří základ, se život na zemi objevil prakticky naráz v průběhu stvořitelského týdne, a stvoření je mladé (řádově v rozsahu ca. 10000 let). Takový způsob chápaní je často nazýván jako „kreacionismus“.

"Evoluční nauka" tvrdí, že všechno živé povstalo z jednoduchých předchůdců, kteří sami vznikli přirozenými procesy z neživé hmoty (více v článku Grundzüge der Evolutionslehre). Živočichové se díky přirozeným procesům vyvíjeli po dobu několika miliard let do dnes nám známé pestrosti forem. V článku Evolutionsparadigma und Naturwissenschaft i v dalších pojednáních na portálu Genesisnet je používán též pojem „evoluční paradigma“.

Nauky o stvoření a evoluci se tedy liší v následujících podstatných bodech:

 • Představa původu. Stvoření přijímá komplexní začátek se zformovaným vesmírem a hotovými, polyvalentními základními typy (viz. článek Genetisch polyvalente Stammformen von Grundtypen). Podle evoluční nauky byl začátek nestrukturovaný.
 • Stáří kosmu. Podle biblické nauky o stvoření máme co dělat s mladým vesmírem, zatímco k evolučnímu kosmu patří miliardová stáří.
 • Evoluční mechanismy. Podle evoluční nauky vytvořily pestrost života přirozené mechanismy (komplexita vzrůstala, vývoj k vyšším formám organismů, makroevoluce). Podle nauky o stvoření se pohybují změny v živém světě v rámci mikroevoluce, která má kvalitativně jiný charakter než makroevoluce (viz. Mikro- und Makroevolution). Změny, které se považují za možné, vznikají jen ve smyslu přizpůsobení, specializace nebo v rámci již existujících genetických potenciálů.

Nauka o stvoření a nauka o evoluci tedy v takto charakterizovaném smyslu mají společné jenom to, že obě připouštějí možnost mikroevoluce. K tomu patří taky Artbildung, schopnost se přizpůsobit, schopnost specializace a schopnost využít latentní genetické potenciály (=hier: Im Ergbut „versteckte", angelegte).


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvoření Informace o překladateli

rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvoření E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvoření Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvoření Co je evoluce? (Přehled)

rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvoření Základy evoluční nauky (Přehled)

rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvoření Biblická nauka o stvoření a biologie základních typů (Zájemce)

Další otázky k tomuto tématu

rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvoření Je možné, vyjdeme-li z existence stvoření, provádět vědecký výzkum s „otevřeným koncem"?


rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvoření Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f75.php

rozdíl, protiklad, srovnání, základy, nauka o stvoření, teorie stvoření, evoluční teorie, stvoření nebo kontraproti evoluci, kreacionismus, kreace, kreacionisté, naděje znamená descendenční teorie, dějiny stvořeníDalší otázky k této oblasti