evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär

Stvoření - Otázky a odpovědi: Biblickďż˝ geologie

Proč jsou nalézány fosilie lidí jen v těch nejvyšších vrstvách?

Dle biblické zprávy byli všichni živočichové stvořeni prakticky současně (během stvořitelského týdne). Proto nás jistě napadne otázka, proč nacházíme fosilie různých skupin živočichů posloupně rozvrstveny v různých geologických vrstvách a zvláště proč jsou nalézány fosilie lidí jen v nejvyšších vrstvách. Uvažujme následovně: Je na místě očekávat, že nalezneme fosilie podstatné části skupin živočichů ve většině geologických vrstvách? Existují poznatky z oboru sedimentologie (vznik geologických vrstev), které ukazují, že jen část organismů měla vůbec šanci být fosilizována. To platí pro suchozemské živočichy a především pro člověka. Dávné historické katastrofy vedly k vyhynutí mnoha druhů, které nacházíme jen jako fosilie. Dnes žijící druhy mohly tyto katastrofy přežít v chráněných oblastech. Teprve následně se přemístily do jejich současných biotopů. Tak zněla hypotéza z roku 1830, kterou vyslovil zakladatel paleontologie G.Cuvier. Tento koncept životních prostředí, které se nám nedochovaly ve formě fosilií, je v geologii rozpracováván ještě dnes, ostatně jen ve specifických případech.

Tímto způsobem lze vysvětlit pozdní fosilní výskyt člověka.  Člověk sice již existoval tak dlouho jak život sám (od stvořitelského týdne), přesto nebyl fosilizován, protože žil (po potopě) ponejprve v malých geograficky omezených populacích, které se nacházeli v lokalitách relativně dobře chráněných před katastrofami. Teprve později došlo vlivem klimatických změn k rozšíření savan. Tím bylo umožněno intenzivní stěhování lidí a dobyvačná tažení. Z důvodu rozšíření obývaných lokalit stoupla i pravděpodobnost, že lidé přišli v katastrofách o život a byli následně fosilizováni.


Překlad: Pavel Böhm, 14.04.2007

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Informace o překladateli

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Informace o autoru

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Je existence primitivních nástrojů důkazem toho, že „pračlověk“ byl primitivní?

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Je vůbec původní stvoření bez existence smrti myslitelné, vždyť by muselo dojít k přelidnění?

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Nedokazuje nízké stáří naměřené radio-karbonovou metodou na vzorku uhlí, které mělo vzniknout před mnoha miliony lety, že je ve skutečnosti Země mladá?

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Jsou vysoká stáří lidí, která uvádí bible, biologicky myslitelná?

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Kde našel Kain svoji ženu?

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?


evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiär Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f57.php

evoluce, stvoření, fosilní nálezy lidí, nejvyšší vrstvy, tertiärDalší otázky k této oblasti