evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt

Stvoření - Otázky a odpovědi: Teologie...

Může být smrtí, která přišla na svět skrze hřích, míněna „duchovní smrt“?

Často je argumentováno, že pojmem smrt, která přišla na svět skrze Adamův hřích (Řím 5,12ff), je míněna „duchovní smrt“, tedy oddělení člověka od Boha. Tak označuje také ap. Pavel křesťany z Efezu jako dříve „mrtvé“ ve svých vinách a hříších (Ef 2,1), přestože přece tělesně a psychicky žili. Přes toto rozlišení, které je v Novém zákoně uvedeno, může být v Řím 5,12 míněno jen, že také tělesná smrt je důsledkem hříchu. Pro tento postoj můžeme z biblického textu jmenovat následující důvody: zaprvé označuje Pavel „duchovní smrt“ jako „hřích“. V Řím 5,12 je ale smrt a hřích vzájemně porovnána, smrt je důsledkem hříchu, ne to samé jako hřích. Proto tím nemůže být míněno, že z důvodu hříchu vznikla na svět pouze duchovní smrt. Neboť pak by byla výpověď: skrze hřích (= „duchovní smrt“) přišla smrt ( domnělá  „duchovní smrt“) nicneříkající. Mimoto v této souvislosti s Řím 5,12 je neustále řeč o tělesném umírání, bezprostředně předtím se píše totiž o smrti Ježíše na kříži, což byla bezpochyby tělesná smrt a následně poté o smrti otců od Adama až po Mojžíše (Řím 5,14).

V této souvislosti je nutné zvážit, jakou smrtí Ježíš zemřel. Zemřel smrtí ve všech ohledech, také tělesně, jak obzvláště evangelia zdůrazňují. Ježíšova smrt je však usmíření za hřích lidí. Ježíšova tělesná smrt tím také odpovídá na tělesnou smrt jako následek hříchu člověka.


Překlad: Pavel Böhm, 06.05.2007

evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt Informace o překladateli

evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt E-mail na překladatele


Autor: Reinhard Junker

evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt Informace o autoru

Prohlubující informace k tomuto tématu

evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt Propojení historie Země s pádem člověka do hříchu (Přehled)

evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt Biblické výpovědi k formě existence živočichů (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt Ježíš jedl maso a: „pšeničné zrno musí zemřít“ – nepatří přece jenom smrt k dobrému stvoření?

evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt Jsou nemoci, utrpení a smrt nezbytné proto, aby na tomto pozadí vyniklo dobro?

evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt Vylučuje evoluce Boží existenci?


evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrt Verze vhodná pro tisk zde


Nastavte si jako záložku do oblíbených on this page or send the location by email.

© 2007, https://www.genesisnet.info/dateien_cs/f41.php

evoluce, stvoření, smrt, hřích, duchovní smrtDalší otázky k této oblasti