Ein Artikel von www.genesisnet.info
 

Stvoření - Otázky a odpovědi: Biblickí geologie

Co si máme myslet o stopách lidí, které byly nalezeny vedle stop dinosaurů?

Názor, že lidské stopy se vyskytují spolu se stopami dinosaurů ve stejné vrstvě, se již po desetiletí stále znovu a znovu vynořuje (to platí zvláště pro údobí křída ve vápenci u Paluxy River v Texasu). Nejsme zde schopni na toto téma definitivně odpovědět, ale upozorníme na několik významných pohledů.

1. Zveřejněné fotografie působí zčásti na první pohled velice přesvědčivě (např. v 60-80tých letech od A.E.Wilder-Smith, nebo dnes od H.J.Zillmera). Mnozí se proto ptají, proč se společnost „Wort und Wissen“ rozhodněji nepřipojí, aby současností lidí s dinosaury rozmetala základní argument evoluční nauky. Je to hlavně proto, že někdejší vedení Institutu pro výzkum stvoření (Institution for Creation Research – ICR), tedy jedna z nejdůležitějších kreacionistických institucí v USA po počátečním souhlasu již v 80tých letech došla k závěru, že se zde u lidských stop jedná o chybně zhodnocené dinosauří stopy. Odpovídající film „Footprints in Stone“ byl tehdy zapůjčen. Odkazujeme se zde na diskusní příspěvek Word und Wissen: „Menschliche Fussabdrücke in der Kreide: Ein Lehrstück für die Schöpfungsforschung“ (http://www.wort-und-wissen.de/disk/d86/1/d86-1.html). Zde jsou krátce shrnuty vědecké argumenty a literární odkazy pro hlubší studium. Jestliže vědecky orientovaná a kreacionisticky pracující organizace, jakou je ICR již (tehdy) s údajnými stopami neargumentuje (neargumentovala), protože se podle jejich názoru jedná o chybně zhodnocené stopy sauriů, je to pro nás dostatečný důvod, abychom zaujali stejný postoj. Jsou sice organizace a jednotlivci v USA i mimo (a nejsou to jen kreacionisté, ale i jedinci s esoterickým postojem), kteří i nadále těmito stopami argumentují, ale my v této otázce považujeme za moudřejší zdrženlivost.

2. Studijní společnost nemá v této otázce z finančních důvodů možnost vlastního bádání přímo na místě. Takový postup by byl ale nutný, aby bylo možné  si na základě odborného výzkumu vytvořit vlastní názor. K tomu je ale potřeba mít dostatek odborných znalostí, vždyť studie fosilií  a jejich stop je oblastí výzkumu paleontologie.1 Věcné posouzení potřebuje, jako v každém vědním oboru, odpovídající odborné znalosti. Dále jsou nutné geologické znalosti, abychom patřičně zhodnotili geologické okolnosti.

3. V oblasti Paluxy River byly doloženy i falsifikáty stop – není divu. Z každého nálezu je možno udělat dobrý obchod. U části zveřejněných fotek se jedná o stopy, kde je noha zvolna zatlačena do měkkého materiálu, tak aby vznikla perfektní stopa jak paty, tak i záprstí, ale hlavně všech pěti prstů, někde dokonce mezi prsty s dokonale zachovanou vápencovou přepážkou. Při skutečné chůzi se však do měkké podložky zatlačí pata a  obzvláště záprstí a prsty jsou při odvalování chodidla resp. přenosu váhy těla zatlačeny ještě hlouběji (můžete si to vyzkoušet) a prsty jsou v důsledku zpětného návratu vytlačeného materiálu často jen těžko rozpoznatelné. To vypadá zcela jinak, než když nohu opatrně, pozvolným tlakem obtiskneme v měkké vápenné vrstvě.

4. Spolupracovníci Wort und Wissen vycházejí ze zprávy o stvoření z toho, že člověk s dinosaury žil (viz i bod 6.!). Je přesto zcela nepravděpodobné, že by lidé žili vedle velkých masožravých dinosaurů nechráněně na plochých vápencových oblastech – stopy tříprstých dinosaurů jsou z Paluxy River dostatečně známy. Proč by to lidé dělali, aby se vystavovali tak velkému nebezpečí? Nebyli přece tak hloupí a jestliže skutečně ty dinosaury honili, dělali by to v chráněné krajině nebo by budovali pasti, jako v pozdější době ledové to dělali mamutům (např. ve zvlněné krajině, mimo plochou oblast vápenců, protože v údobí křídy neexistovala pravá pohoří). Totéž by platilo i pro lov ještě  četnějších, skutečně obrovských čtyřnohých býložravců, dinosaurů (sauropodů). Jak se dnes na základě stop reálně předpokládá, hlídali sauropodi svá mláďata uprostřed stáda. Byla to stádová zvířata a dospělí se svými mohutnými ohony, fungujícími jako bič, jimi byly pravděpodobně schopni přerazit (obě) končetiny masožravců, jestliže se odvážili příliš blízko. Co by asi udělali s zcela oproti tomu nepatrných člověkem?

5. Spolehnout se na takové stopy, jakožto hlavnímu argumentu proti evoluci by ale nebylo moudré. Kdyby se soužití člověka s dinosaury dalo podobnými stopami potvrdit, bylo by to pro kreacionisty velice významné. Ale evolucionisty – s jejich neobyčejně přizpůsobivou teorií - by to stejně zcela nepoložilo, museli by jen svoji teorii významně přebudovat. Vzpomněli by si asi na T.H.Huxleye, vehementního zastánce svého přítele Ch.Darwina. Huxley totiž občas připustil existenci lovce dinosaurů – Homo ooliticus.2

6. Podle toho co víme, existují jiné indicie, svědčící o tom, že lidé existovali ještě mnohem dříve, ve starších vrstvách, než jak to dle své teorie evoluce uznává. Při tom se jedná o nálezy kamenných nástrojů v oligocénu a jiných základních vrstvách třetihor. Dokumentace některých nálezů je  uvedena v knize: „Der Mensch und die geologische Zeittafel“ od Manfreda Stephana (http://www.wort-und-wissen.de/buecher/geo/zeittafel.html).

Poznámky

1 Z.B.: Haubold, H. (1984): Saurierfährten. Neue Brehm-Bücherei 479, 2. Aufl., Wittenberg-Lutherstadt: Ziemsen; Müller, A.H. (1989): Lehrbuch der Paläozoologie, Bd. II, Teil 3, Jena: Fischer, S. 659-729; Bromley, R.G (1999): Spurenfossilien. Biologie, Taphonomie und Anwendungen, Berlin etc.: Springer.

2 Desmond, A. & Moore, J. (1991): Darwin, München-Leipzig: List, S. 575.


Překlad: Pavel Böhm, 15.04.2007

Autor: Manfred Stephan

Prohlubující informace k tomuto tématu

Biblická pra-historie – skutečná historie (Zájemce)

 
© 2007, http://www.genesisnet.info/dateien_cs/f83.php