Ein Artikel von www.genesisnet.info
 

Stvoření - Otázky a odpovědi: Biblickí geologie

Proč jsou nalézány fosilie lidí jen v těch nejvyšších vrstvách?

Dle biblické zprávy byli všichni živočichové stvořeni prakticky současně (během stvořitelského týdne). Proto nás jistě napadne otázka, proč nacházíme fosilie různých skupin živočichů posloupně rozvrstveny v různých geologických vrstvách a zvláště proč jsou nalézány fosilie lidí jen v nejvyšších vrstvách. Uvažujme následovně: Je na místě očekávat, že nalezneme fosilie podstatné části skupin živočichů ve většině geologických vrstvách? Existují poznatky z oboru sedimentologie (vznik geologických vrstev), které ukazují, že jen část organismů měla vůbec šanci být fosilizována. To platí pro suchozemské živočichy a především pro člověka. Dávné historické katastrofy vedly k vyhynutí mnoha druhů, které nacházíme jen jako fosilie. Dnes žijící druhy mohly tyto katastrofy přežít v chráněných oblastech. Teprve následně se přemístily do jejich současných biotopů. Tak zněla hypotéza z roku 1830, kterou vyslovil zakladatel paleontologie G.Cuvier. Tento koncept životních prostředí, které se nám nedochovaly ve formě fosilií, je v geologii rozpracováván ještě dnes, ostatně jen ve specifických případech.

Tímto způsobem lze vysvětlit pozdní fosilní výskyt člověka.  Člověk sice již existoval tak dlouho jak život sám (od stvořitelského týdne), přesto nebyl fosilizován, protože žil (po potopě) ponejprve v malých geograficky omezených populacích, které se nacházeli v lokalitách relativně dobře chráněných před katastrofami. Teprve později došlo vlivem klimatických změn k rozšíření savan. Tím bylo umožněno intenzivní stěhování lidí a dobyvačná tažení. Z důvodu rozšíření obývaných lokalit stoupla i pravděpodobnost, že lidé přišli v katastrofách o život a byli následně fosilizováni.


Překlad: Pavel Böhm, 14.04.2007

Autor: Reinhard Junker

Další otázky k tomuto tématu

Nedokazuje nízké stáří naměřené radio-karbonovou metodou na vzorku uhlí, které mělo vzniknout před mnoha miliony lety, že je ve skutečnosti Země mladá?

Jsou vysoká stáří lidí, která uvádí bible, biologicky myslitelná?

Kde našel Kain svoji ženu?

Mají lidské fosilie jako Homo erectus své místo v biblických dějinách?

Je existence primitivních nástrojů důkazem toho, že „pračlověk“ byl primitivní?

Je vůbec původní stvoření bez existence smrti myslitelné, vždyť by muselo dojít k přelidnění?

Jak mohlo z Noeho rodiny vzniknout tolik lidských ras?

 
© 2007, http://www.genesisnet.info/dateien_cs/f57.php