Ein Artikel von www.genesisnet.info
 

Stvoření - Otázky a odpovědi: Teologie...

Jsou nemoci, utrpení a smrt nezbytné proto, aby na tomto pozadí vyniklo dobro?

Tato otázka je založena na podobné úvaze jako otázka:"Ist eine Welt ohne den Tod überhaupt ökologisch möglich?". Jedná se v podstatě z jiného pohledu o to samé: „Není zlo v podstatě nutné proto, aby mohl svět existovat“?. Není zlo nutný doprovodný jev dobra? V důsledku směřuje tato otázka na to, zda je zlo v podstatě nutný aspekt stvoření. Bibličtí pisatelé zodpovídají tuto otázku záporně bez toho, aby ozřejmili s ní spojená tajemství. Zlo nepatří ke stvoření, nýbrž je důsledkem hříchu. Bůh ale není v žádném případě původcem hříchu. Odpověď na tuto otázku tedy zní: jenom na světě s existencí hříchu platí, že zlo se stává nutným kontrastem pro krásu a dobro. Pokud jsme toho názoru, že život stojí za to a je napínavý jen proto, že existuje také utrpení, tak to platí právě jen pro naši životní zkušenost. Bůh ale není na takovou podmínku ve svých idejích a možnostech vázán. Jeho možnosti dosahují rozhodně dále. U něho existuje život v úplnosti, také právě proto, že utrpení a smrt nejsou jeho součástí. (Jan 10,10b; Ezech 65,25; 1P1,6 atd.)


Překlad: Pavel Böhm, 06.05.2007

Autor: Reinhard Junker

Prohlubující informace k tomuto tématu

Biblické výpovědi k formě existence živočichů (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

Může být smrtí, která přišla na svět skrze hřích, míněna „duchovní smrt“?

Ježíš jedl maso a: „pšeničné zrno musí zemřít“ – nepatří přece jenom smrt k dobrému stvoření?

 
© 2007, http://www.genesisnet.info/dateien_cs/f43.php