Ein Artikel von www.genesisnet.info
 

Evoluce - Otázky a odpovědi: Prebiot. chemie

Může se "druhá věta termodynamiky" používat jako argument proti evoluci?

Přesto že je to velmi často používaný argument, není možné jej volně používat. Druhá věta termodynamická říká - velmi zjednodušeně řečeno! -, že uzavřený systém (tzn. bez přísunu energie a hmoty) spěje do neuspořádaného stavu (dochází ke ztrátě uspořádanosti). Přičemž je pojem "uspořádaný stav" formulován velmi volně; na tomto místě se tím však nebudeme zabývat. Druhá věta termodynamická nemůže být aplikována na podmínky naši Země, protože ta je otevřeným systémem; získává energii z vnějšku a totiž ze slunce. Sluneční energie sama o sobě samozřejmě také nevysvětluje vznik komplexity, přesto i při jejím zohlednění může být eventuelně 2. věta termodynamická používána v souvislosti s dalšími argumenty resp. poznatky jako argument proti náhodnému vzniku uspořádanosti. 


Překlad: Pavel Böhm, 18.04.2009

Autor: Reinhard Junker

 
© 2009, http://www.genesisnet.info/dateien_cs/f38.php