Ein Artikel von www.genesisnet.info
 

Stvoření - Otázky a odpovědi: Stvoření a vida

Můžeme provádět vědecký výzkum aniž bychom přitom byli ochotni zpochybnit samotné stvoření?

Otázku je možné položit i jinak: Je paradigma stvoření nerevidovatelné a ukazuje tím na nepřekonatelnou metodologickou propast oproti vědeckým výzkumným programům, které vše předkládají k prověření dokonce i samotné světonázorové základy?

Také evoluční výzkum je postaven na jistě založeném paradigmatu a jsou hledána potvrzující pozorování resp je snaha zařadit získaná data odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k zpochybnění paradigmatu. Dnes neexistují žádní evoluční teoretikové, kteří by prováděli výzkum s cílem zpochybnit evoluční paradigma. Tím není de facto evoluční paradigma dáno k prověření, nýbrž má dogmatický charakter. Ostatně dogmatické lpění na paradigmatických základech není tedy jen specifikem pro výzkum a zpracovávání vědeckých teorií v rámci paradigmatu stvoření. Naproti tomu teorie, které jsou formulovány v rámci právě platných paradigmat, jsou kdykoliv k dispozici k prověření. To platí také pro biologii základních typů (stvoření), která je formulována v rámci paradigmatu stvoření. (viz. Heutige Grundtypen, Genetisch polyvalente Stammformen von Grundtypen und Kritik an der Grundtypenbiologie).


Překlad: Pavel Böhm, 05.03.2007

Autor: Reinhard Junker

 
© 2007, http://www.genesisnet.info/dateien_cs/f70.php