Ein Artikel von www.genesisnet.info
 

Evoluce - Otázky a odpovědi: Paleontologie

Nehraje při rekonstrukci fosilií větší roli fantazie než fakta?

V ojedinělých případech se to může stát, a to v situaci, kdy je k dispozici jen málo nalezených předmětů (fosilií). Obecně ale nemůžeme konstatovat, že jsou rekonstrukce silně ovlivněny fantazií nebo že jsou vymýšleny důkazy bez patřičných nálezů.


Překlad: Pavel Böhm, 14.04.2007

Autor: Reinhard Junker

Prohlubující informace k tomuto tématu

Vznik ptáků (Přehled)

Další otázky k tomuto tématu

Je vznik nových druhů prokázaným faktem?

Je potřeba pro existenci tolika rozmanitých druhů miliony let?

Je pravdou, že již bylo nalezeno mnoho přechodných forem?

Nechají se chybějící přechodné formy vysvětlit neuplným fosilním záznamem?

 
© 2007, http://www.genesisnet.info/dateien_cs/f59.php