Ein Artikel von www.genesisnet.info
 

Evoluce - Otázky a odpovědi: Datovací metody

Můžeme důvěřovat datovacím metodám, když víme, že mnoho výsledků měření je odmítáno?

Datovací metody nám dávají vcelku smysluplné výsledky, které ukazují na vysoká stáří. Existují sice datování, jejichž výsledkem jsou z evolučního hlediska „nevhodná“ stáří např. velmi často citovaná 200 let stará láva na Hawai, která byla datována na miliony let. Taková datování se skutečně vyskytují. Avšak celá řada (ale ne všechny) těchto „chybných datování“ může být smysluplně vysvětlena pomocí odhalených „rušivých faktorů“. Mimoto musí být vzata na vědomí a vysvětlena mnohá existující data z oblasti geochronologie. Potom zjistíme, že značnou část dat je možné interpretovat ve smyslu vysokého stáří. Tím však nejsou v žádném případě alternativní vysvětlení ve smyslu mladého stvoření vyloučena. Jen nezapomeňme: zjednodušená argumentace ve stylu: "radiometrická měření jsou zásadně k nepotřebě, protože existují početné falešné výsledky datování", není udržitelná.


Překlad: Pavel Böhm, 28.11.2010

Autor: Reinhard Junker

 
© 2010, http://www.genesisnet.info/dateien_cs/f51.php