Stvoření: Nauka o stvoďż˝enďż˝ a vďż˝da - Biblická nauka o stvoření  

Stvoření: Nauka o stvoďż˝enďż˝ a vďż˝da

Přehled: Biblická nauka o stvoření

Biblické základy nauky o stvořeníevoluce stvoření nauka o stvoření

Základní  biblické výpovědi o „stvoření“ zahrnují stvoření Božím slovem, přičemž se vychází z toho, že viditelné nevzniklo již z nějaké podobné substance a okamžitá existence je důsledkem přímých příkazů Božích. Toto může být poznáno též v působení Ježíše Krista. Z toho lze odvodit některé obecné výpovědi, které jsou základem biblicky orientované biologie základních typů a biblické pradějinné geologie a kosmologie.

 

Prohlubující informace:evoluce stvoření nauka o stvoření ZájemceExperty

 

Stvoření a vědabiblická nauka o stvoření věda paradigma stvoření evoluční paradigma kritika kreacionismus

Přijmeme-li nauku o stvoření, můžeme provádět úspěšný, poznání prohlubující vědecký výzkum, přestože je to často popíráno. Předně je důležité rozlišovat meze paradigmatu od konkrétních hypotéz definovaných v rámci tohoto paradigmatu. S hypotézami, které byly vysloveny v rámci tohoto paradigmatu stvoření, můžeme pracovat naprosto stejně jako s hypotézami evolučními: jsou prověřitelné, je možné prokázat jejich neplatnost, podněcují výzkum a vedou k novým poznatkům.

 

Prohlubující informace:biblická nauka o stvoření věda paradigma stvoření evoluční paradigma kritika kreacionismusVe zpracování