Stvoření: Biologie zďż˝kladnďż˝ch typďż˝ stvoďż˝enďż˝ - Základní typy jako stvořené jednotky  

Stvoření: Biologie zďż˝kladnďż˝ch typďż˝ stvoďż˝enďż˝

Přehled: Základní typy jako stvořené jednotky

Dnešní základní typyevoluce stvoření základní typy stvořené jednotky dnešní základní typy

Taxonomická jednotka základního typu může být interpretována jako "stvořená jednotka" ("stvořený druh"). Skutečně se ukazuje, že druhy toho samého základního typu jsou z pohledu schopnosti vzájemného křížení úzce propojené, k sousedním základním typům naproti tomu existuje "neschopnost křížení". Toto zapadá do vysvětlení základních typů jako stvořených jednotek. V rámci základních typů existuje značná variabilita.

 

Prohlubující informace:evoluce stvoření základní typy stvořené jednotky dnešní základní typyVe zpracování

 

Fosilní základní typyevoluce stvoření základní typy stvořené jednotky fosilní základní typy

Podle kriteria možnosti vzájemného křížení mohou být dnes žijící základní typy od sebe navzájem odděleny. Mnoho druhů je známo jen jako fosilie. Nechají se také fosilní druhy shrnout do základních typů? A potvrzují se hranice základních typů dnes žijících základních typů zohledníme-li fosilní formy?

 

Prohlubující informace:evoluce stvoření základní typy stvořené jednotky fosilní základní typyVe zpracování